Folder Natuurlijk Papier & Karton

Logo Papier & Karton diapositief PNG
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Het gaat erom de impact op het milieu zo gering mogelijk te maken

Door Gerrit Jan Koopman

Ecologische voetafdrukIedere vorm van industrie heeft hoe dan ook een impact op het milieu. In ons proces bij de papierfabrieken gebruiken we machines, voegen we grondstoffen, water en energie toe en we hebben te maken met transport. Het gaat erom dat je er alles aan doet de ecologische voetafdruk van papierfabrieken zo gering mogelijk te maken. Dat is een permanente uitdaging waarbij je laat zien dat je goede stappen zet, maar ook waar nog verbeterslagen gemaakt kunnen worden. Die verbeterslagen maak je niet alleen. We zoeken hiervoor partners en kijken daarbij ook naar de papierketen: van inkoop tot de markt.

Onze leden van de VNP maken papier van ingekocht oud papier en houtvezel van bomen uit duurzaam beheerde bossen. Wat er daarna met dat papier gebeurt, is net zo goed van belang. Welke processen volgen er nog, welke stoffen worden er aan toegevoegd, hoe komt het weer terug als grondstof? Elke schakel telt, iedereen in de keten voegt iets toe en dat alles bij elkaar bepaalt de impact op het milieu.

Innovatiekracht en investeringen

Onze industrie is al met al heel duurzaam bezig; we hebben flinke stappen gemaakt op het vlak van energiebesparing en hergebruik om verspilling tegen te gaan en de impact op het milieu te verkleinen. En toch is er een spanningsveld tussen het beeld dat wij onszelf duurzaam vinden en het beeld dat de buitenwereld over ons heeft. Dat betekent dat er dus dingen zijn die we beter kunnen doen. We moeten nog transparanter zijn over wat we als papiersector al doen. Én nog beter binnen de hele keten, en zelfs daarbuiten, meedenken en meepraten over wat we nog kunnen verbeteren als het om CO2-reductie, energiebesparing en circulariteit gaat. Om maar een paar thema’s van deze tijd te noemen waar ieder bedrijf mee te maken heeft. Dat vraagt om samenwerking, innovatiekracht en om investeringen. Daar is veel geld mee gemoeid. Om rendement te behouden in de papierketen is het van belang op tijd in te spelen op de wensen van de maatschappij. De wereld verandert continu. Door mee te bewegen en naar buiten te treden behoud je je bestaansrecht.

Halvering energieverbruik

Niets doen, is geen optie. Je wilt de impact op het milieu steeds kleiner maken en dus de voetafdruk van papierfabrieken continu verkleinen. Ik ben dan ook best trots dat onze sector daar aantoonbaar de verantwoordelijkheid voor neemt. Met ons 100-jarig bestaan in 2004 wisten wij dat energie de sleutel was om te innoveren. Dus organiseerden we een wedstrijd tussen twee innovatie-teams die met strategische voorstellen moesten komen om het energieverbruik in de sector in 15 jaar tijd te halveren. Halvering, dat is een enorm ambitieuze doelstelling! De uiteindelijke adviezen lieten we beoordelen door een jury met o.a. de minister van EZ, ceo’s, onderzoeksinstellingen en ngo’s. En wie er won? Uiteindelijk de hele sector. Want die halvering is gehaald. En dat bereik je door mensen uit alle takken van sport samen te brengen. Daar zijn we nooit mee gestopt. Daarom ben ik zo blij dat we met diverse ketenpartners het informatiecentrum Papier en Karton zijn gestart. We delen onze kennis breed, zoals voor de jeugd met het KlasseTV-lespakket over het hele proces binnen de papierketen en met ons Materiaalverduurzamingsplan gaven we alle organisaties praktische handvatten om papier en karton duurzaam in te zetten. Met het informatiecentrum Papier en Karton laten we als papierketen gezamenlijk zien wat we doen en kunnen betekenen. Want samen kom je verder. Wil je als ketenpartner aansluiten? Contact mij gerust!

Gerrit Jan Koopman is sinds 1998 directeur van de VNP en daarnaast bestuurslid van het Informatiecentrum Papier en Karton, bestuurslid PRN en voorzitter van het zesde cluster. Al die rollen verenigen één doel: samenwerken aan thema’s als milieu, energie, klimaat, circulariteit en mens.

Lees ook: Wat er elke dag is, zien we niet meer – door Henk van Houtum

word partner

Gerrit Jan Koopman

1 november, 2021

Verder lezen

Papiermachine: ‘Meer techniek dan een verkeersvliegtuig’

Blog van Jan Pille en Rutger van Dijk van VNP over arbeidsmogelijkheden bij papier- en kartonfabrieken

14 juli, 2022

Schaarste papier en karton

Tijdig bestellen is essentieel om op tijd papier en karton geleverd te krijgen.

6 december, 2021

Kartonnen grafkist

Met karton kun je van alles maken. Grafkisten van het biologisch afbreekbare karton zijn een duurzaam voorbeeld hiervan.

17 januari, 2022

Logo Papier & Karton diapositief PNG