Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Basisscholen zijn óók kampioen papierinzameling!

papierinzameling basisscholenHet is een pluim waard: maar liefst 98% van de basisscholen in Nederland doet aan papierinzameling. Dat is een goede zaak! Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat deed onderzoek naar afvalscheiding op basisscholen. Met behulp van deze resultaten gaat het ministerie verder onderzoek doen om zo beter inzicht te krijgen hoe zij scholen kunnen stimuleren effectief aan de slag te gaan met afvalscheiding.

Binnen het onderzoek van ministerie van Infrastructuur & Waterstaat onder basisscholen keek men naar verschillende vormen van afvalscheiding. Gestelde vragen waren onder andere: welk afval wordt in ieder geval elke twee weken gescheiden? Welke partij is verantwoordelijk voor afvalinzameling? En wat is de reden waarom iets niet wordt gescheiden?

Papierinzameling basisscholen

Het onderzoek maakt duidelijk dat een groot deel van de basisscholen aan afvalscheiding doet. Basisscholen scheiden papier en karton vrijwel altijd van het restafval: 98% van de basisscholen doet dit. Andere stromen die ook apart worden ingeleverd, zijn bij 53% van de scholen plastic, metaal en drankkartons (PMD), 46% van de scholen scheidt groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en 37% van de scholen houdt zowel GFT áls PMD apart. Glas wordt door 45% van de basisscholen gescheiden. 70% van de basisscholen scheidt batterijen en bijna 25% scheidt elektrische apparaten.

Milieubewust met grondstoffen omgaan

scheidingswijzer papier & kartonEen andere positieve uitkomst van het onderzoek is dat bassischolen aangeven gemotiveerd te zijn om aan de slag te gaan met afvalscheiding. 78% van de basisscholen vindt het belangrijk om milieubewust met grondstoffen om te gaan en 74% vindt afval scheiden een kleine moeite. Helaas zien basisscholen daarnaast verschillende belemmeringen om afval te scheiden. De belangrijkste belemmeringen die scholen noemen, hebben te maken met de kosten van inzameling, te weinig ruimte om het (hygiënisch) te scheiden of te weinig kennis over afvalscheiding. Als het om het scheiden van papier en karton gaat, dan geeft de Scheidingswijzer Papier & Karton van stichting Papierrecycling Nederland (PRN) duidelijkheid over wat wél en juist beter niet bij het oud papier mag worden ingeleverd.

Papier & Karton

1 november, 2022

Verder lezen

5 tips voor duurzame relatiegeschenken van papier en karton

Aandacht voor de ‘people’ én de ‘planet’.

21 oktober, 2021

Wat er elke dag is, zien we niet meer

Blog van Henk van Houtum (68), voorzitter van het Informatiecentrum Papier en Karton.

30 augustus, 2021

Papieren vliegtuigje met blaadjes

Gratis stopperadvertenties over duurzaam papier en karton

Het IPK introduceert een serie advertenties die kort en krachtig vertellen over de duurzame aspecten van papier en karton.

13 juli, 2023