Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Basisscholen zijn óók kampioen papierinzameling!

Het is een pluim waard: maar liefst 98% van de basisscholen in Nederland scheidt papier en karton. Dat is een goede zaak! Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat deed onderzoek naar afvalscheiding op basisscholen. Met behulp van deze resultaten gaat het ministerie verder onderzoek doen om zo beter inzicht te krijgen hoe zij scholen kunnen stimuleren effectief aan de slag te gaan met afvalscheiding.

Binnen het onderzoek van ministerie van Infrastructuur & Waterstaat onder basisscholen is gekeken naar verschillende vormen van afvalscheiding. Vragen die werden gesteld waren onder andere: welk afval wordt in ieder geval elke twee weken gescheiden? Welke partij is verantwoordelijk voor afvalinzameling? En wat is de reden waarom iets niet wordt gescheiden?

Het onderzoek maakt duidelijk dat een groot deel van de basisscholen aan afvalscheiding doet. Papier en karton worden vrijwel altijd gescheiden van het restafval: 98% van de basisscholen doet dit. Andere stromen die ook apart worden ingeleverd, zijn bij 53% van de scholen plastic, metaal en drankkartons (PMD), 46% van de scholen scheidt groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en 37% van de scholen houdt zowel GFT áls PMD apart. Glas wordt door 45% van de basisscholen gescheiden. 70% van de basisscholen scheidt batterijen en bijna 25% scheidt elektrische apparaten.

Milieubewust met grondstoffen omgaan

scheidingswijzer papier & kartonEen andere positieve uitkomst van het onderzoek is dat bassischolen aangeven gemotiveerd te zijn om aan de slag te gaan met afvalscheiding. 78% van de basisscholen vindt het belangrijk om milieubewust met grondstoffen om te gaan en 74% vindt afval scheiden een kleine moeite. Helaas zien basisscholen daarnaast verschillende belemmeringen om afval te scheiden. De belangrijkste belemmeringen die scholen noemen, hebben te maken met de kosten van inzameling, te weinig ruimte om het (hygiënisch) te scheiden of te weinig kennis over afvalscheiding. Als het om het scheiden van papier en karton gaat, dan geeft de Scheidingswijzer Papier & Karton van stichting Papierrecycling Nederland (PRN) duidelijkheid over wat wél en juist beter niet bij het oud papier mag worden ingeleverd.

Papier & Karton

1 november, 2022

Verder lezen

‘In de huidige markt wordt duidelijk wie oprecht circulair wil zijn’

Roele De Vries maakt reststromen geschikt als secundaire grondstof voor nieuwe producten.

17 november, 2022

NK Papieren vliegtuigjes gooien

30 april vond het NK papieren vliegtuigjes gooien plaats in Halfweg.

1 mei, 2022

Medewerkers bij Smurfit Kappa Parenco als goede buur

Smurfit Kappa Parenco stelt alles in het werk om een goede buur te zijn en te blijven.

23 juni, 2022