Papier en CO2

» Zit er CO2 in papier?

Hout is de primaire bron van papier en karton. Bomen nemen COop. Zij neutraliseren de CO2-uitstoot van de productie van papier en karton grotendeels. Door de CO2-opname van bomen vermindert de hoeveelheid CO2 in de lucht. Dit proces gaat door totdat de boom wordt verbrand of sterft. COblijft in de pulp en in het papier. Een vel papier is daarmee een CO2-opslagplaats! Pas als hout of papier wordt verbrand komt de daarin opgeslagen CO2 vrij. Let wel, dat is eerder opgeslagen CO2. Wordt hout of oudpapier gebruikt als brandstof dan is sprake van een CO2-neutrale brandstof.

» Hoeveel CO2 kost de productie van papier?

Het is lastig om een eenduidig antwoord te geven op deze vraag. Ten eerste is het antwoord afhankelijk van de soort papier waarop de vraag betrekking heeft. Maar ook van de manier waarop de uitstoot wordt berekend. Wordt een unieke eigenschap van de grondstof van papier en karton meegerekend dan ontstaat een ander antwoord dan wanneer dat niet gebeurt. Papier biedt net als hout CO2-opslag. Ook bij recycling blijft de CObewaard in het papier. Door de hoeveelheid COdie aan de lucht wordt ontrokken (opname) door bomen wordt de CO2-emissie van de productie van papier en karton voor een belangrijk deel geneutraliseerd. Daarbij gebruikt de papierindustrie voor een groot deel bio-energie als brandstof. Die brandstof is CO2-neutraal.

Wordt de CO2-opname van bos niet meegerekend dan kan de CO2-emissie van de productie van een vel A4-papier worden vegeleken met de uitstoot die één Google-search-opdracht teweeg brengt.

» Hoeveel CO2 kost de productie van een tijdschrift?

Bij iedere productie van producten komt COvrij, ook bij die van papier en tijdschriften. Hout is de primaire bron van papier en heeft een aantal zeer duurzame eigenschappen. Bomen nemen COop. De CO2-opname van bomen vermindert de hoeveelheid CO2 in de lucht. Dit proces gaat door totdat de boom wordt verbrand of sterft. Bomen neutraliseren de CO2-uitstoot van de productie van papier grotendeels. De COdie is opgeslagen in het hout blijft ook opgeslagen in het papier. Een vel papier is een CO2 opslagplaats! Pas als hout of papier wordt verbrand komt de daarin opgeslagen COvrij. Dat is dus eerder opgeslagen CO2 en dus CO2-neutraal. Weet ook dat geen industrie zo zorgvuldig omgaat met grondstoffen als de papierindustrie. In 54% van het energiegebruik van de Europese papierindustrie wordt voorzien met bio-energie. Dat is energie uit hernieuwbare bronnen, zoals boomschors en-takken die niet worden gebruikt voor het maken van papier. Nadat het papier gereed is kan het tijdschrift worden gemaakt. Ook daarbij wordt energie gebruikt en komt CO2 vrij. Denk aan het gebruik van computers, drukpersen en transport. Wordt de CO2-opname van bos niet meegerekend dan kan de CO2-emissie van de productie en distributie van 1 glossy tijdschrift worden vergeleken met:

  • het rijden met een compacte auto over een afstand van 5 km;
  • drie maal douchen met warm water;
  • de productie en het verkrijgen van 50 gram rundvlees;
  • de productie en distributie van 1 liter sinaasappelsap;
  • 110 Google zoekopdrachten op een desktop computer.