Keurmerken

» Wat zeggen keurmerken?

Er zijn verschillende keurmerken voor (producten van) papier en karton. Ieder milieukeurmerk heeft een eigen grondslag en doelstelling. FSC- en PEFC-keurmerken richten zich op de (duurzame) herkomst van de grondstoffen van papier en karton. Zij hebben betrekking op verantwoord bosbeheer. Het Europees Ecolabel, Nordic Ecolabel (Swan) en Blaue Engel richten zich behalve op de grondstoffen ook op de productieprocessen van producten en thema's als afval, energie- en watergebruik.

Keurmerken zijn belangrijke indicatoren voor de duurzaamheid van een product. Zij bieden een handvat aan de gebruiker. Voor een duurzaam eindproduct als een boek, doos of keukenrol is echter meer nodig dan een keurmerk alleen. Duurzaamheid is de optelsom van grondstoffen, productie, transport, ge- en hergebruik. Alle bij de productie en consumptie betrokken partijen dragen hun steentje bij aan de uiteindelijke duurzaamheid van het product.

Lees meer over Keurmerken.