Select Page

Voorstel JA|JA sticker

Amsterdamse consumenten kunnen vanaf 1 januari 2018 aangeven of zij ongeadresseerde folders willen (blijven) ontvangen. Er is een tweetal stickers in omloop. De stickers kunnen worden besteld via de volgende websites:Ja-Sticker

Daarnaast kan de consument via kiesjefolders.nl aangeven dat hij een selectie wil ontvangen van folders.  Is ook geadresseerde commerciële post ongewenst? Ga dan naar Postfilter.nl.

Kies je folders logo_small

Postfilter

Korte geschiedenis

Aan de introductie van de JaJa-stickers gaat een heel proces vooraf. Daar waar de NEE|NEE en NEE|JA stickers al jaren prima functioneren in heel Nederland gaat Amsterdam een stap verder. Het opt-out systeem wordt vervangen door een opt-in systeem. Het voorstel voor een Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is afkomstig van de Partij van de Dieren. Maar het plan om een JA|JA sticker in te voeren is ligt er al langer. Afgelopen jaren heeft de branche meerdere malen gesprekken gevoerd met Amsterdamse wethouders en raadsleden over verbeteringen van het huidige stickersysteem. Het voorstel voor invoering van de JA|JA sticker speelde reeds in mei 2015. De reactie van de branche was een position paper en een brief aan wethouder Choho. Daarna verdween het voorstel van de agenda. Tot maart 2016 en tot grote verrassing van de branche. Zonder dat vooraf overleg was gevoerd met de branche stond een voorstel van de Partij voor de Dieren op de besluitenlijst van de gemeenteraad. Ook in de weken dat het onderwerp in raadcommissies en gemeenteraad werd besproken stond een groot aantal Amsterdamse politici, tot teleurstelling van de branche, niet open voor een discussie.

De gemeente heeft op dinsdag 21 juni 2016 een brief ontvangen waarin de branches de gemeente Amsterdam sommeren om  te besluiten het opt-in systeem niet door te zetten en dit middels een persbericht kenbaar te maken. Dit laatste is niet gebeurd. De Amsterdamse gemeenteraad heeft het voorstel aangenomen. CDA, VVD en Partij voor de Ouderen stemden tegen, wilden nader onderzoek naar de gevolgen. Het CDA heeft de misleidende milieugrondslag van het voorstel aan de orde gesteld. En terecht.

  • Volgens het voorstel bespaart een JA|JA-sticker jaarlijks de kap van 10.000 bomen. Gegevens ontbreken ter onderbouwing van die claim, terwijl diverse onderzoeken juist aantonen dat mede door de papierindustrie het Europese bosoppervlak sterk toeneemt.
  • Het voorstel zet vol in op digitalisering omdat dit duurzamer zou zijn. Die claim vereist gegevens over de footprint van zowel de papieren als de digitale folder. Ook die ontbreken terwijl diverse onderzoeken juist uitwijzen dat digitale communicatie (nog los van de hernieuwbaarheid van de bron en de indrukwekkende recyclingcijfers van papier) niet per definitie duurzamer is dan communicatie met papier.

Branchepartijen MailDB en het KVGO hebben de gemeente Amsterdam gedagvaard nadat eerst is gesproken met wethouder. Op 11 september vond de bodemprocedure plaats. Op 22 november deed de rechter uitspraak. Als het aan de rechtbank ligt kan de gemeente Amsterdam het zogenoemde opt-in systeem voor commerciële post gaan invoeren. Dat betekent dat mensen die folders willen ontvangen een JA|JA-sticker op de bus/deur moeten gaan plakken vanaf 1 januari 2018. De motivering van de rechtbank is weinig overtuigend. Partijen gaan in hoger beroep gaan tegen de uitspraak. Inmiddels is de gemeente begonnen met het informeren van de Amsterdamse burgers. Daarbij wordt greenwashing niet geschuwd. Het nieuwe beleid scheelt 34 kilo papier per huishouden en daarmee 6000 bomen per jaar. Wederom niet onderbouwde cijfers.