Keuzehulp Keurmerken Papier en Karton

Stelling oneens neutraal eens
Ik vind het van groot belang dat de bossen, waaruit de houtvezels in het papier afkomstig zijn, duurzaam beheerde en gecertificeerd zijn.
Ik geef de voorkeur aan een gerecyclede vezel boven een verse,nieuwe houtvezel.
Ik vind het belangrijk dat er zo min mogelijk schadelijke stoffen worden gebruikt tijdens de productie van het papier.
Een keurmerk met een duurzaamheidsclaim moet betrekking hebben op zowel de grondstoffen als op de productie van een product. Ook de papierproductie moet duurzaam verlopen.
Een keurmerk moet breed, het liefst wereldwijd bekend zijn.
Voor mij is een keurmerk van groot belang voor mijn bedrijfsimago. Mijn klant moet het keurmerk herkennen.
Ik vind het belangrijk om mijn klant voor te lichten over de duurzaamheid van papier 
Vindt u het belangrijk dat het product zo is gemaakt dat het na gebruik voor een belangrijk deel recyclebaar is? 
Submit

Forest Stewardship Council

Forest Stewardship Council (FSC) is in het leven geroepen door bedrijven, maatschappelijke organisaties en inheemse-volkerenorganisaties. Doel: wereldwijd de bossen behouden. Een middel daarvoor is het FSC-keurmerk. FSC stelt wereldwijde standaarden op voor verantwoord bosbeheer, met daaraan gekoppeld een keurmerk. Door het FSC-keurmerksysteem kunnen boseigenaren die zich aan de afspraken voor verantwoord bosbeheer houden, zich onderscheiden van de ondernemers die hun bossen niet goed beheren.

Het FSC-keurmerk geeft de zekerheid dat de grondstof hout voor (onder meer) het papier en papierproducten afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen. De grondstof (houtvezelpulp) is dus niet afkomstig uit bos met hoge natuurwaarden ('oerbos'). Het keurmerk zegt dan ook specifiek iets over de herkomst van de grondstof voor het maken van papier en karton. Het FSC-keurmerk stelt geen eisen aan het productieproces van papier of karton.

Meer informatie: http://www.fsc.nl

PEFC

Het Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC) is door (met name West-) Europese boseigenaren, samen met internationale brancheorganisaties uit de houtverwerkende industrie en houthandel, opgericht voor de verbetering van bosbeheer. Dit is een verschil met FSC dat zijn oorsprong vindt in de milieubescherming. Het inhoudelijke onderscheid tussen FSC en PEFC is in de afgelopen jaren steeds kleiner geworden. Doel van PEFC: hout en houtproducten (zoals papier en karton) kunnen volgen door de hele handelsketen heen, om zo transparantie en verifieerbaarheid te bieden dat deze producten afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bossen. PEFC biedt inkopers de garantie dat het hout waarvan papier en karton is vervaardigd afkomstig is uit een duurzaam beheerd bos. Het PEFC-keurmerk stelt geen eisen aan het productieproces van papier of karton.

Meer informatie: www.pefcnederland.nl

Nordic Swan

Het keurmerk Nordic Swan (ook wel Nordic Ecolabel) is in het leven geroepen door de ministeries van milieu van Zweden, Noorwegen, Denemarken, Finland en IJsland. Elk van deze landen heeft een Nordic Swan-secretariaat. Gezamenlijk werken zij aan certificatieschema’s voor producten en diensten. Doel: consumenten helpen vanuit milieuoogpunt de beste producten en diensten te kiezen . Daardoor kunnen consumenten bijdragen aan een duurzame samenleving en worden bedrijven gestimuleerd milieuverantwoorde producten te produceren. Producten met een Nordic Swan-keurmerk hebben een aantoonbaar geringere milieubelasting gedurende hun levenscyclus dan die van vergelijkbare producten zonder dit milieukeurmerk. Nordic Swan stelt uitgebreide eisen aan de, tijdens het productieproces gebruikte, grondstoffen. Nordic Swan richt zich voornamelijk op de Scandinavische landen.

Meer informatie: http://www.nordic-ecolabel.org/

Der blaue Engel

Het keurmerk Der blaue Engel is in het leven geroepen door het ministerie van Milieu in Duitsland (Bundesumweltministerium - BMU). Het Umweltbundesamt (UBA) stelt de criteria voor het keurmerk op. Doel: consumenten een betrouwbaar richtlijn bieden om verantwoorde keuzes te maken bij de aankoop van producten en tegelijkertijd diensten en bedrijven een instrument te bieden om duurzaam ondernemen aantoonbaar te maken waardoor zij zich kunnen onderscheiden met hun business strategie en hun producten of diensten.

Een product met het Der blaue Engel-keurmerk kent een aantoonbaar geringere milieubelasting gedurende de gehele levenscyclus dan die van soortgelijke producten zonder milieukeurmerk. Van grondstoffen en energie- en waterverbruik, tot schadelijke stoffen, verpakking en afval. De vier thema’s (doelgebieden) van Der Der blaue Engel zijn: gezondheid, klimaat, water en natuurlijke grondstoffen. Producten van (gerecycled) papier en karton vallen onder het laatstgenoemde doelgebied. Het keurmerk wordt veel gebruikt in Duitstalige landen. Der blaue Engel stelt uitgebreide eisen aan de tijdens het productieproces gebruikte grondstoffen. Voor papier en karton geldt dat de gebruikte houtvezel afkomstig moet zijn uit gerecycled papier of karton.

Meer informatie: http://www.blauer-engel.de/en/index.php

Europees Ecolabel

Het keurmerk Europees Ecolabel is in het leven groepen door de Europese Commissie. Het heeft betrekking op non-food producten en diensten die minder milieubelastend zijn dan vergelijkbare producten en diensten. De Stichting Milieukeur (SMK) implementeert het Europees Ecolabel in Nederland. Producten die het Europees Ecolabel hebben zijn aantoonbaar duurzaam geproduceerd. Doel van het Europees Ecolabel: producenten en consumenten op Europees niveau stimuleren duurzaam geproduceerde producten en diensten te laten vervaardigen en aan te schaffen. Europees Ecolabel stelt uitgebreide eisen aan de tijdens het productieproces gebruikte grondstoffen.

Meer informatie: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

Kringlooplogo papier/karton

Het kringlooplogo papier en karton is te vinden op verpakkingen van papier en karton. Het logo geeft aan dat de verpakking na gebruik bij het oudpapier mag (of beter: moet). Het doel is de gebruiker van de verpakking te informeren over de recycling van bijvoorbeeld een doos(je) en hem te stimuleren het correct af te danken: bij het oudpapier en niet bij het restafval. Alleen papier en karton dat gescheiden wordt ingezameld, wordt gerecycled voor hergebruik. Het logo zegt niets over het gebruik van oudpapier en -karton als secundaire grondstof voor de productie van nieuw papier en karton. Een verpakking met het kringlooplogo hoeft dus niet van gerecycled papier of karton te zijn gemaakt. In Nederland geproduceerd papier en karton is voor 82% van oudpapier en -karton gemaakt.

Meer informatie: www.prn.nl (in Downloads kunt u het logo downloaden)

Cradle to Cradle Certified

Het concept Cradle to Cradle is ontwikkeld door Michael Braungart en William Mc Donough. Het is gebaseerd op onderzoek aan de Environmental Protection Encouragement Agency (EPEA) in Hamburg. ‘Afval bestaat niet’ is de kern van het Cradle to Cradle-principe. Alle voor het maken van een product gebruikte materialen zouden na hun leven in het ene product, nuttig en zonder kwaliteitsverlies kunnen worden ingezet in een ander product. Cradle to Cradle Certificied betekent dat voor producten milieuvriendelijke en gezonde materialen zijn gebruikt en er bij het ontwerp rekening is gehouden met materiaalhergebruik, zoals recycling of composteerbaarheid, het gebruik van zonne-energie en strategieën met sociale verantwoordelijkheid.

Cradle to Cradle Certified bestaat uit vier lagen: Basic, Silver, Gold, en Platinum. Het certificeringprogramma is van toepassing op materialen, deelassemblages en kant-en-klare producten. Ook papier en karton komen in aanmerking voor een certificaat. Certificering vindt plaats door EPEA.

Meer informatie: http://www.cradletocradle.nl/ en http://c2ccertified.org/index.php