Select Page

Duurzaam uitgeven

Papierenkarton.nl informeert niet alleen over de duurzame eigenschappen van papier en karton. Papierenkarton.nl wil ook bijdragen aan een verdere verduurzaming van de materialen en het gebruik ervan. Daartoe worden projecten opgezet, waarbij wordt gekeken naar het eindproduct en alle bij de productie daarvan betrokken partijen. In iedere schakel van de keten (en de verbinding daartussen) is winst en efficiency te behalen. Voor ketensamenwerking is ketenbewustzijn noodzakelijk. Papierenkarton.nl wil partijen bewust maken van hun plek in de keten, hen samenbrengen en samenwerkingsverbanden initiëren.

In 2010 bleek dat er verduurzamingsmogelijkheden waren in de Nederlandse boekproductie. Overproductie, vervolgens vernietiging van boeken en nauwelijks aandacht voor de footprint van de boeken zelf. Papierenkarton.nl nam het initiatief tot het project Duurzaam Boek. De ketenprojecten Duurzaam Tijdschrift I en II volgden op het boekproject.