Productie karton

Karton is steviger dan papier en wordt mede daarom gebuikt voor andere doeleinden, zoals de verpakking van producten. Afhankelijk van het verpakkingsdoel wordt een kartonsoort gekozen. Kennis van de specifieke eigenschappen van de diverse kartonsoorten zorgt voor een bewuste en daarmee duurzame keuze voor een verpakking. Kartonnen verpakkingen koppelen de duurzame eigenschappen van papier aan bescherming en ruimte voor creatie, informatie en promotie.

Karton is in wezen dik papier. Vanaf 180 gram per m² heet papier karton. Het productieproces van massief, vouw- en vormkarton kent grote gelijkenis met de productie van papier. Echter, er zijn verschillen. Golfkarton wordt gemaakt in een golfkartonmachine en bestaat uit drie of meer op elkaar gelijmde lagen eerder geproduceerd papier. In hoofdlijnen wordt een viertal soorten karton onderscheiden:

  • golfkarton;
  • massief karton;
  • vouwkarton;
  • vormkarton.

Dranken verpakkingen vallen onder de soort vouwkarton. Het productieproces van de verschillende kartonsoorten kent specifieke eigenschappen. Er zijn echter vele overeenkomsten met de productie van 'gewoon' papier. Lees meer over de techniek en grondstoffen onder Productie papier.