Productieomvang

In Europa werken circa 225.000 mensen in de papierindustrie. Dat aantal staat los van de werkgelegenheid die door verbonden industrieën wordt gecreëerd, zoals bosbouw, recycling, handel en distributie. De totale omzet van de Europese papierindustrie bedraagt 375 miljard euro. Dat is ongeveer 6,5% van de totale Europese industriële omzet. De totale Europese afzet komt uit op 88.669.000 ton. De omzet van de Nederlandse papierindustrie bedraagt 1,5 miljard euro. De afzet is 2.609.000 ton. De Nederlandse papierindustrie bestaat uit 18 ondernemingen. Deze beschikken over 22 fabrieken en 36 machines. Genoemde cijfers hebbenbetrekking op het jaar 2009. Klik hier voor meer informatie over de Nederlandse papierfabrieken.

Per dag wordt wereldwijd ongeveer één miljoen ton papier gebruikt. Met de economische opkomst van landen als Brazilië, China en India zal de wereldwijde papierconsumptie verder toenemen. De verwachting is dat de wereldbevolking in 2020 500 miljoen ton papier per jaar gebruikt. Het in Nederland verkrijgbare papier komt zowel uit Nederland als via import uit andere landen.

Herkomst geïmporteerde cellulose in Nederland in 2009

  • Europa 61%
  • USA en Canada 21%
  • Latijns Amerika 18%

Nederlandse afzet op de Europese markt/buiten Europa in 2009

  • 87% Interne markt
  • 13% Buiten EU

Top 3 Belangrijkste afzetlanden in 2009

  • Duitsland
  • Verenigd Koninkrijk
  • België