Water

Water speelt een belangrijke rol in de productie van papier. Op de aarde is circa 1,4 miljard kubieke kilometer water aanwezig. 97% hiervan is zout water. Het grootste deel van het zoete water is in vaste ijsvorm aanwezig op de Noord- en Zuidpool. De Water Footprint laat zien hoeveel water een burger, bedrijf of land per jaar nodig heeft.

Op het moment dat de pulp op de zeef van de papiermachine wordt gespoten, bestaat de pulp voornamelijk uit water. De verhouding is 1% papiervezel tegenover 99% water. Water is niet alleen onderdeel van het papier zelf. Het functioneert ook als transportmiddel voor de vezels tijdens de productie. Simpel gezegd berust het maken van papier op het toevoegen van water aan vezels en daarna weer verwijderen van water. Lees meer...

Efficiënt en duurzaam watergebruik heeft de hoogste prioriteit van de papierindustrie. Na het gebruik voor productiedoeleinden wordt het gebruikte water gerecycled, ofwel opnieuw aangewend in het productieproces. Voordat het uiteindelijk wordt afgevoerd, wordt het biologisch en mechanisch gereinigd. Gevolg is dat het voor de productie gebruikte water vaak schoner het milieu weer ingaat dan dat het in het productieproces werd gebracht.

Daarnaast wordt het watergebruik zo sterk als mogelijk gereduceerd. Papier maken met minder water betekent minder droogtijd en dus energiebesparing. De papier- en kartonindustrie stelt zichzelf continu nieuwe doelstellingen die moeten leiden tot reductie van het watergebruik bij de productie van papier en karton. In de afgelopen 15 jaar heeft de papierindustrie het gebruik van water bijna gehalveerd. Daarnaast wordt gezocht naar alternatieven voor water, zoals bio-alcohol. Het project Without Water van de Koninklijke VNP en het Kenniscentrum Papier en Karton onderzoekt en initieert innovatieve mogelijkheden om het watergebruik van de industrie verder te reduceren.