Voedselveiligheid

Consumenten moeten kunnen vertrouwen op veilige voedselproducten. Voedselveiligheid bevindt zich op een hoog niveau in Nederland. Dat komt mede door de verpakkingen die worden gebruikt. Die beschermen producten en zorgen dat zij langer goed blijven. Veel verpakkingen zijn gemaakt van karton. Ook voor de papier- en kartonsector heeft voedselveiligheid prioriteit. Met overheden en andere regulerende instanties wordt samengewerkt om de belangen van de consument te beschermen.

Circulaire economie

83% van het in Nederland gemaakte karton bestaat uit oudpapier. Met een hernieuwbare bron (de houtvezel) en geweldige recyclingcijfers (86% van het in Nederland op de markt gebrachte papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt) is karton bij uitstek hét verpakkingsmateriaal van de circulaire economie.

Voedselveiligheid prioriteit

Kartonproducenten bieden voedselveilige en duurzame verpakkingsoplossingen die worden gemaakt volgens strenge Europese veiligheidsrichtlijnen zoals de CEPI sectorrichtlijn.

Met verpakkingen van karton gaan voedselveiligheid en duurzaamheid hand in hand!

Europese regelgeving

Recentelijk is zorg ontstaan over de mogelijke aanwezigheid van minerale oliën in verpakkingen van voedingsmiddelen. Consumentenorganisatie Foodwatch waarschuwt dat voedsel hierdoor kan worden verontreinigd. Zij roept op tot regelgeving. De keten van papier- en kartonmakers en -gebruikers is voorstander van uniforme, Europese, regelgeving over voedselveiligheid. De Europese papier- en kartonsector roept hier met een publieke verklaring toe op. Voordat die regelgeving er kan komen moet een aantal belangrijke vragen worden beantwoord.  

  • Welke minerale oliën zijn schadelijk en welke niet? En hoe kunnen de schadelijke oliën worden aangetoond?
  • Wanneer en bij welke mate van verontreiniging met minerale oliën is sprake van een gevaar voor de volksgezondheid?
  • Wat is de bron van de minerale oliën in het voedsel? Is dat de verpakking of is de verontreiniging elders en eerder in het internationale productie- en logistiek proces ontstaan?

Nadere analysemethoden nodig  

Eenduidige antwoorden op deze vragen zijn op dit moment niet mogelijk. Normen voor minerale oliën in voedingsmiddelen ontbreken omdat over de schadelijkheid van de stoffen net als over de toxicologische aard daarvan veel onzekerheid bestaat. Zowel voor het vaststellen van zulke normen als voor het beoordelen van de effectiviteit van maatregelen is het noodzakelijk dat er betrouwbare analysemethoden voorhanden zijn. Daarbij is het onduidelijk welke laboratoria de stoffen kunnen analyseren en hoe betrouwbaar (en vergelijkbaar) de resultaten zijn van hun onderzoek. Het is van belang dat op korte termijn voortgang wordt gemaakt op het vlak van analysemethoden. De overheid zou hier de regie kunnen nemen.  

Opvatting Kabinet

Een en ander sluit aan bij de opvattingen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mw. drs. E.I. Schippers. Bij de beantwoording van Kamervragen over de blootstelling van voedsel aan schadelijke minerale oliën via verpakkingen op  21 februari 2017, gaf de bewindsvrouw aan dat de oorzaken van de verontreiniging van voedsel moeten worden gezocht in het gehele productieproces daarvan. Het is volgens Schippers aan de producenten van voedingsmiddelen om na te gaan of hun producten zijn verontreinigd en wat de bron van die verontreiniging is. Ook dienen zij te onderzoeken of de migratie richting voedsel van eventueel in verpakkingen van voedingsmiddelen aanwezige minerale oliën kan worden voorkomen door een keuze voor daartoe ontwikkelde verpakkingsoplossingen. Schippers benadrukt de noodzaak van (de ontwikkeling van) betrouwbare analysemethoden voor minerale oliën.

Op de volgende pagina’s wordt antwoord gegeven op diverse vragen over minerale oliën en worden circulaire oplossingen gepresenteerd.