Duurzame bosbouw

Mede door de productiebossen van de hout- en papierindustrie groeit de bosoppervlakte in Europa. Sinds 1950 is het Europese bosoppervlak toegenomen met 30% (*). Met zorg wordt bos verbouwd, geoogst en opnieuw geplant. 11% van het wereldwijd geoogste hout wordt direct door de papierindustrie gebruikt. 55% van het geoogste hout wordt gebruikt om te verwarmen en koken (**). Duurzaam bosbeheer houdt rekening met het behoud en bescherming van:

  • sociaal-culturele, ecologische en economische waarden;
  • ecologische evenwicht van fauna en flora;
  • bodem- en waterhuishouding;
  • biodiversiteit;
  • in en van het bos levende bevolkingsgroepen;
  • bos voor toekomstige generaties.

Door duurzaam bosbeheer is hout een duurzame grondstof. Niet alle bossen worden op verantwoorde wijze beheerd. Het verdwijnen van grote arealen bos en de aantasting van de biodiversiteit zijn de belangrijkste redenen dat certificering van duurzaam bosbeheer in de jaren ’90 is ontstaan. Duurzaam bosbeheer wordt onder andere gecertificeerd door FSC en PEFC. 61,6% van de door de Europese papierindustrie gebruikte verse houtvezels komt uit gecertificeerd bos (***).

De grootste en directe oorzaak van tropische ontbossing is de omzetting van bos naar landbouwgrond (****). 90% van de ontbossing wordt veroorzaakt door niet duurzame landbouw (*****).

Illegaal hout is hout dat in strijd met (inter)nationale wetten wordt gekapt, verwerkt, vervoerd en/of verhandeld. De ecologische gevolgen van deze inbreuken zijn groot. Keurmerken kunnen helpen bij het vinden van duurzaam hout, papier en karton.