Bos

Bossen zijn de longen van de aarde. Bomen zetten CO2 om in zuurstof. Zij neutraliseren het broeikaseffect. Zonder bos is het leven onmogelijk. Geen ander materiaal wordt met zo weinig energie geproduceerd als hout. Hout groeit weer aan en laat geen vervuilende reststoffen achter in het milieu. Hout is volledig biologisch afbreekbaar. Verantwoorde omgang met bossen is noodzakelijk. Het jaar 2011 werd uitgeroepen tot het internationale jaar van de bossen.

Bijna de helft van het Europese landoppervlak bestaat uit bos. In de afgelopen 20 jaar zijn de bosgebieden in alle Europese regio’s gegroeid (*).

De afgelopen tien jaar is jaarlijks 13 miljoen hectare bos vernietigd. Dat is vergelijkbaar met het verdwijnen van een voetbalveld per twee seconden. Door de boskap in tropische regenwouden verdwijnen iedere dag vele boomsoorten. Ongecontroleerde houtkap kan leiden tot bodemerosie met alle gevolgen van dien. Tegenover de kap staat dat elk jaar 2,8 miljoen hectare bos wordt aangelegd.

Er zijn verschillende soorten bos, zoals natuurlijke bossen en productiebossen. Europese natuurlijke bossen liggen vooral in Scandinavië. Het laatste grote laaglandoerbos is het bos van Bialowieza in Polen. Andere natuurlijke oerbossen zijn te vinden in tropische gebieden. Bos dat enkele jaren kan groeien totdat het geschikt is om grondstof te leveren voor bijvoorbeeld de papierindustrie heet productiebos. Productiebossen worden ook wel houtakkers genoemd. Natuurlijke bossen zijn in Nederland niet meer te vinden. De bossen zijn aangeplant. Daarvoor zijn verschillende redenen:

  • houtproductie;
  • het vastleggen van zandverstuivingen;
  • behoud van biodiversiteit;
  • recreatie;
  • klimaatverandering;
  • landschapszorg;
  • bodem- en drinkwaterbescherming.

De papierindustrie gebruikt weinig hout uit Nederlandse bossen. Nederlands hout wordt wel gebruikt voor de productie van vezelplaten of pallets.

Tussen 2005 en 2015 is het Europese bos gegroeid met een oppervlakte vergelijkbaar met die van Zwitserland (**).

(*) UN/UNECE/FAO,  State of Europe’s Forests, 2011.

(**) Two Sides Forest Growth Briefing Document 2016.