Bos, houtvezel en pulp

Hout is de (primaire) bron van papier en karton. De houtvezel wordt gebruikt om pulp te maken. De houtvezel wordt via recycling ook uit oudpapier gehaald.

Hout kent vele toepassingen. 55% van het wereldwijd geoogste hout wordt gebruikt voor het opwekken van warmte en energie, 30% voor de bouwindustrie en 11% voor het maken van papier (*).

Voordat van een vezel pulp wordt gemaakt dient er het nodige te gebeuren. Een gekapte boom is niet zonder meer te gebruiken voor het maken van papier. Schors, boomsappen, harsen en blad zijn bijvoorbeeld niet geschikt voor de papierproductie. Deze zaken worden verwijderd en gebruikt, bijvoorbeeld als bio-energie.

Hout is er in vele soorten. Papiermakers mixen diverse houtsoorten om papier te maken. Niet alle soorten hout zijn geschikt voor de productie van papier, zoals tropisch hardhout. Bossen spelen een cruciale rol in de klimaatdiscussie. Bomen nemen niet alleen CO2 op, hout is een duurzame en hernieuwbare grondstof. In duurzaam beheerde bossen worden geoogste bomen vervangen door nieuwe bomen. De papierindustrie omarmt duurzaam bosbeheer. Zij draagt bij aan de toename van het bos in Europa.

Het Europese bosoppervlak is toegenomen met 30% sinds 1950 (**)

Wat is duurzaam bosbeheer? Waarom is dit belangrijk? Wat is pulp? En hoe verandert een boom in pulp, de grondstof voor papier en karton?

(*) Afgeleid uit: FAO, FAOSTAT Forestry database 2011: Global Forest Products Facts and Figures.

(**) Food and agriculture organization (FAO) of the United Nations (UN) , Global Forest Assesment 2010, FAO Forestry Paper 163 (figuur 2.4)  en FAO and Economic Commission for Europe of the United Nations (UNECE), The development of European forest resources, 1950 to 2000: a better information base, 2003, grafiek 70.