GaiaKraft, TerraSkin & Allwrite

Papier van steen

De houtvezel is de belangrijkste en meest gebruikte bron voor papier. Ook andere natuurlijke vezels kunnen worden toegepast. Zo worden gras, katoen en bamboe gebruikt om papier te maken. Door steen te malen ontstaat kalk. Dat kan eveneens worden gebruikt voor de productie van papier. Door toevoeging van een percentage hars aan de kalk ontstaat een nieuwe grondstof. Papier op basis van steen is in wezen geen papier. Het basismateriaal is calciumcarbonaat en geen cellulose in de vorm van vezels. Het resultaat van de combinatie van kalk en hars vertoont wel gelijkenis met papier en is prima bedrukbaar. Het materiaal kan dienen als alternatief voor papier en past in het beleid van diversificatie van grondstoffen.

GaiaKraft

Een voorbeeld van papier van steen is GaiaKraft. Het betreft een boomvrij papier. Het bestaat voor een groot deel uit mineralen (CaCo3). Daarnaast wordt niet giftig hars (kunststof) gebruikt (tussen de 20 en 40% van het papier). Op gaiakraftholland.com claimt de producent dat de productie van GaiaKraft de natuur niet verontreinigt met giftige bijproducten en dat het gebruik ervan de CO2 uitstoot van bedrijven reduceert. In een vergelijking met papier op basis van vezels, kan een nuancering van de duurzaamheidclaim worden gemaakt:

  • steen is, in tegenstelling tot hout, geen hernieuwbare grondstof. Het bosoppervlakte in Europa groeit mede door de papierindustrie. Dat kan van steen niet worden gezegd. Lees meer;

  • hoe zwaarder de Gaiakraft papiersoort, des te meer hars, ofwel kunststof, wordt gebruikt. Het percentage kan oplopen tot 40%;

  • Gaiakraft is niet recyclebaar en mag niet bij het oudpapier. Gezien de grote gelijkenis met papier zal dit waarschijnlijk wel gebeuren. Dit kan een probleem opleveren voor het zorgvuldig door de papierketen opgezette recyclingsysteem. Lees meer;

  • wordt GaiaKraft als brandstof gebruikt dan is dit in tegenstelling tot papier en karton uit vezels geen CO2-neutrale brandstof.

Lees meer over GaiaKraft in een artikel in Compress van Arie Hooijmeier van het Kenniscentrum Papier en Karton.

TerraSkin

Voor het product TerraSkin gelden in wezen dezelfde opmerkingen als hierboven gemaakt bij Gaiakraft: geen hernieuwbare grondstof, toegevoegde kunststof en mogelijke problemen met recycling. Het hoofdkantoor van TerraSkin is gevestigd in New York. Het product komt uit Taiwan. TerraSkin claimt recyclebaar te zijn. Dat neemt niet weg dat het niet bij het oudpapier kan (de houtvezels ontbreken en er is plastic toegevoegd als bindmiddel). Gezien de grote gelijkenis met papier zal dit waarschijnlijk wel gebeuren. Dit kan een probleem opleveren voor het zorgvuldig door de papierketen opgezette recyclingsysteem. Lees meer over TerraSkin.

Allwrite

Vergelijkbaar met Terra Skin en Gaiakraft is het product Allwrite paper. Het betreft een alternatief voor papier, dat is gemaakt van mineraal poeder-calciumcarbonaat (CaCo3) dat wordt gebonden met een percentage hars-polyetheen (PE). Het product claimt een hoge kwaliteit, water- en vetaftotendheid en scheurwaarde. Allwrite claimt eveneens recyclebaar te zijn, maar mag niet bij het oudpapier. Het is dan ook geen papier. Gezien de grote gelijkenis met papier zal dit waarschijnlijk wel gebeuren. Dit kan een probleem opleveren voor het zorgvuldig door de papierketen opgezette recyclingsysteem. Lees meer op allwrite-paper.com.