Grondstoffen

Papier bestaat uit een mengsel van diverse (grond)stoffen. De basis wordt gevormd door pulp. De pulp bestaat voornamelijk uit (hout)vezels en water. Om de pulp geschikt te maken voor gebruik en om de gewenste kwaliteit van papier en karton te bereiken, worden hulpstoffen toegevoegd aan de pulp. Deze hulpstoffen zijn onder te verdelen in Productstoffen en Processtoffen. De grondstoffen van papier en karton kunnen grofweg worden onderverdeeld in:

  • vezels;
  • water;
  • productstoffen;
  • processtoffen.

De duurzaamheid van papier en karton hangt samen met de gebruikte grondstoffen. Maar er is meer dan dat. Is het bos waaruit de houtvezel afkomstig is duurzaam beheerd? Heeft de productie milieubewust plaatsgehad? Speelt transport een voorname rol in het productieproces? Is het eindproduct recyclebaar? Naast houtvezels is een aantal alternatieve vezels ontwikkeld voor de productie van papier en karton, zoals bamboe, gras en mineralen.