Productie en grondstoffen

Voordat een vel papier of karton gereed is, moet er veel gebeuren. Afhankelijk van het eindproduct worden tijdens de productie materialen toegevoegd aan de primaire grondstoffen. Bij papier en karton zijn dat in de meeste gevallen hout en oudpapier.

82% van het in Nederland gemaakte papier en karton bestaat uit gerecycled papier en –karton (*).

Daarnaast speelt water een essentiële rol bij de productie van papier. Duurzame productie betekent het maken van bewuste keuzes bij alle stappen in het productieproces: duurzaam beheerd bos (grondstoffen), energie- en materiaalbewuste productie, reductie transport(afstanden) en hergebruik van papier en karton. Duurzaamheid is een echte ketenaangelegenheid. Van vezel tot oudpapierbak. Van bosbouwer tot consument. Met papier en karton als basis maken eindproducten een goede start bij de verdere verduurzaming.

Hoe worden papier en karton gemaakt? Wat is pulp? Welke bomen zijn geschikt voor het maken van papier? Wat is het verschil tussen papier en karton? Hoe wordt een doos gemaakt en hoe gaat een drukker te werk? Welke stoffen worden tijdens de productie toegevoegd aan de grondstoffen hout en oudpapier?

(*) Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken (VNP), Jaarverslag 2016