Resultaten

Nederland geldt internationaal als een koploper op het gebied van recycling. Met 85% papierrecycling staat Nederland nu aan de top in Europa. Alleen Noorwegen en Zwitserland doen het beter. 

Nederlands oudpapier en -karton is ook een belangrijk en waardevol exportproduct. Over de hele wereld wordt het ingezet als grondstof om weer terug te keren als bijvoorbeeld verpakking van een nieuwe kleurentelevisie. De export van oudpapier en -karton bedraagt circa 1 miljoen ton. De Nederlandse oudpapierindustrie behoort daarmee tot de grootste leveranciers van oudpapier en karton in Zuidoost-Azië.

Nederland kent toonaangevende recyclingresultaten. Maar het kan nog beter. Jaarlijks verdwijnt een aantal volle kilo’s oudpapier per Nederlander bij het restafval. Daarvan is een groot deel nog prima herbruikbaar als grondstof voor de productie van nieuw papier en karton. Maar liefst 100.000.000 kilo (=100.000 ton) oudpapier wordt niet opnieuw gebruikt. Dat is jammer! Kijk voor meer informatie op www.prn.nl.