Inzameling

Oudpapier en karton zijn grondstof voor nieuw papier en karton. Daarvoor moet er wel het nodige gebeuren en is een goed inzamelingssysteem vereist. In Nederland werken diverse partijen samen om de inzameling tot een succes te maken. De inzameling bij huishoudens is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Zij bepalen of en hoe verenigingen, clubs, scholen en kerken al dan niet in samenwerking met professionele oudpapierondernemingen het oudpapier inzamelen. Ook bedrijven, instellingen, kantoren en winkels zorgen voor veel oudpapier en -karton. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het op laten halen van hun oudpapier en -karton door een oudpapieronderneming. Zo leveren de burger en het bedrijfsleven een forse bijdrage aan de inzameling. Van de totale jaarlijkse stroom ingezameld en verwerkt papier is 40% afkomstig uit particuliere huishoudens. De overige 60% komt bij het bedrijfsleven vandaan. 

Waarom moet het oudpapier en -karton eerst worden gesorteerd? Wat mag wel en niet in de oudpapierbak?