Hoe werkt recycling?

Voordat een gebruikte krant of doos nieuw papier of karton is geworden, is er veel gebeurd. Na inzameling volgt sortering. Bij de papierfabriek wordt pulp gemaakt van de balen oudpapier en volgt de papierproductie. Zo wordt oudpapier grondstof voor nieuw papier!