Papier en tijdschrift

Papier is een natuurproduct met een hernieuwbare bron die CO2 opneemt: hout. De bron van in Europa gemaakt papier wordt daadwerkelijk hernieuwd. Het Europese bosoppervlak is sinds 1950 met 30% gegroeid, voor een belangrijk deel door de (productiebossen van de) papierindustrie. De in hout opgeslagen CO2 komt uiteindelijk weer vrij, bijvoorbeeld wanneer papier wordt verbrand. Papier heeft CO2-impact. Er is brandstof en elektriciteit nodig voor de houtkap, de papierproductie en transport.

Papier heeft een fors aandeel in de totale CO2-footprint van het onderzochte tijdschrift. Dat is niet verwonderlijk: een magazine is in feite niet meer dan een stapeltje bedrukt papier, dat met een nietje of lijm bijeen wordt gehouden. De onderstaande grafiek van CE Delft laat de bijdrage van papier aan het magazine Duurzaam geproduceerd zien. Bewuster, efficiënter omgaan met papier heeft dan ook direct effect op de duurzaamheid van een tijdschrift.