Verpakkingen - Karton

Duurzaam verpakken? Natuurlijk karton!

Goede verpakkingen dragen bij aan duurzaamheid. Zij voorkomen verspilling van producten en voedsel door bederf of beschadiging. Karton is een veelzijdig verpakkingsmateriaal. De flexibiliteit in toepassing en ontwerp maken maatwerk en herkenbaarheid van het product mogelijk. Karton biedt goede bescherming, hygiëne en houdbaarheid van producten (food en non-food). Karton heeft daarbij een beperkt volume en gewicht. Dat betekent een efficiënte logistiek. Ook biedt karton uitstekende mogelijkheden voor weergave van marketing- en productinformatie. En de consument ervaart papier en karton als de meest milieuvriendelijke verpakkingsmaterialen. Dat blijkt uit een onderzoek van GfK, dat is uitgevoerd in opdracht van Milieucentraal (*).

Karton heeft een unieke eigenschap: het is een natuurproduct met duurzame eigenschappen. De primaire bron is oudpapier, maar karton wordt hoofdzakelijk gemaakt van oudpapier. Karton is na gebruik voedsel voor nieuw papier en karton.

  • Bos = CO2-reductie Hout is de primaire bron van karton. Bomen nemen CO2 op. Zij neutraliseren de CO2-uitstoot van de productie van papier en karton grotendeels.
  • Hout = hernieuwbare bron Iedere geoogste boom wordt vervangen door een nieuwe boom. Jonge bomen nemen meer CO2 op dan oude bomen. Het bosoppervlakte in Europa groeit. Sinds 1950 is het Europese bosoppervlak gegroeid met 30% (**). De productiebossen van de hout- en papier- en kartonindustrie dragen daar aan bij.
  • Kartonproductie = energiereductie en bio-energie Geen industrie gaat zo zorgvuldig om met grondstoffen als de papier- en kartonindustrie. Door gebruik van bio-energie uit hout(resten) kan de industrie vrijwel volledig in haar eigen energiebehoefte voorzien.
  • Gebruikt karton is grondstof voor nieuw papier 95% van het gebruikte karton wordt gerecycled. 80% van het in Nederland gemaakte papier en karton bestaat uit oudpapier.

De praktische, efficiente, effectieve, mooie en duurzame eigenschappen gelden op verschillende wijze voor alle soorten karton zoals hier onderverdeeld.

(*) GfK Panel Services Benelux BV. Rapportage Onderzoek naar verpakkingen.In opdracht van: Milieu Centraal,Dongen, 2013.

(**) Food and agriculture organization (FAO) of the United Nations (UN) , Global Forest Assesment 2010, FAO Forestry Paper 163, blz. 18 (figure 2.4) en FAO and Economic Commission for Europe of the United Nations (UNECE), The development of European forest resources, 1950 to 2000: a better information base, 2003, blz. 68/4.2.2: grafiek 70.