Mythen en Feiten

Papier en karton zijn natuurproducten met een hernieuwbare bron (hout), die op een duurzame wijze worden geproduceerd en recyclebaar zijn. 84% van het in Nederland gebruikte papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt en 82% van het in Nederland gemaakte nieuwe papier en karton bestaat uit gerecycled oudpapier en –-karton. Oudpapier is voedsel voor nieuw papier. Papier en karton onderscheiden zich daarmee van vele andere materialen. Toch is er nog altijd een negatief milieuvooroordeel over papier en karton. Papier zou bomen kosten, zou slecht zijn voor het milieu.

Brochure

De brochure Mythen en Feiten wil een aantal feiten vertellen om vooroordelen weg te nemen. De focus ligt op de onderwerpen recycling, bos en hout. De uitgave is gemaakt door Papierenkarton.nl. De brochure is op te vragen bij Papierenkarton.nl via: info@papierenkarton.nl. Grafische bedrijven kunnen bij Papierenkarton.nl (ook) een drukklaar pdf-bestand downloaden of opvragen om de brochure zelf te drukken en verspreiden. 

Technische specificaties

  • 4 paginas omslag + 16 pagina's binnenwerk
  • 210 x 148 mm OBLONG afgewerkt
  • Omslag 250 grams Hello silk
  • Binnenwerk 135 grams Hello silk
  • Geheel 2 zijdig in FC
  • Omslag rillen waarna geniet gebrocheerd met 2 nietjes
  • In de rug tot 210 x 148 mm OBLONG