Recycling

86% van het in Nederland gebruikte papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt. 

PRN Monitor 2016 www.prn.nl 

 

82% van het in Nederland gemaakte nieuw papier en karton bestaat uit gerecycled oudpapier en -karton.

Koninklijke VNP Jaarverslag 2016

 

Binnen Europa is de ambitie om een gemiddeld recyclingpercentage van 70% te halen in 2015.

European Recovered Paper Council, European Declaration on Paper Recycling 2011-2015, blz. 3.