Partners

Om goed in te kunnen spelen op de resultaten van het CEPI-onderzoek heeft Papierenkarton.nl de hulp ingeroepen van KlasseTV. Klasse TV is een overzichtelijke internetportal met digitaal lesmateriaal voor alle groepen van het basisonderwijs. Het lesmateriaal van KlasseTV is afgestemd op het lesprogramma van de vijf grote educatieve uitgeverijen in Nederland. KlasseTV biedt innovatief, digitaal en thematisch lesmateriaal.

Papier Recycling Nederland (PRN) heeft het lespakket mede mogelijk gemaakt. In PRN zijn alle partijen uit de papierketen vertgenwoordigd. PRN heeft tevens een belangrijke rol gespeeld bij de inhoudelijke invulling van het lespakket.