Ontstaansgeschiedenis

Papierenkarton.nl biedt een aantal educatieve brochures aan over papier en karton. Recent internationaal onderzoek heeft inzicht gegeven in de belevingswereld van jongeren ten opzichte van papier en karton. Op basis van dit onderzoek heeft Papierenkarton.nl samen met KlasseTV een lespakket ontwikkeld.

CEPI onderzoek

The Confederation of European Paper Industries (CEPI) heeft eind 2011 de Millenial Survey on Paper Use and Consumption gepubliceerd. CEPI is de Europese branchevereniging van pulp- en papierproducenten. CEPI wilde weten hoe jongeren tegen papier aankijken en hoe zij papier gebruiken in een steeds meer digitale omgeving. De uitkomsten van het onderzoek zijn interessant. Jongeren waarderen papier, lezen graag van papier en beschouwen informatie op papier als betrouwbaar. Er zijn echter ook vragen. Over de milieu-impact van papiergebruik bijvoorbeeld. Opvallend is dat dergelijke vragen veel minder leven onder jongeren met betrekking tot digitale media, terwijl steeds meer duidelijk wordt dat deze voor een grote milieubelasting zorgen. Jongeren kiezen, volgens het CEPI-onderzoek, graag voor papier omdat het een recyclebaar product is. Nederlandse jongeren zien om zich heen dat er volop wordt gerecycled. Nergens is recycling zo ingeburgerd als in Nederland. Het recyclingpercentage bedraagt 85% en 82% van het in Nederland gemaakt papier bestaat uit oudpapier. De link tussen papier en karton en een gekapte boom verdient derhalve nuance. Tel daarbij op het duurzame beheer van bossen en de bosgroei in Europa (30% sinds 1950) en er lijkt sprake van een informatiegebrek.

De focus van het lespakket ligt op de groepen 7 en 8. Op basis van de resultaten van het onderzoek is het lespakket ingevuld. Veel aandacht wordt besteed aan de duurzame eigenschappen van papier en karton. Recycling van papier en karton kent een centrale plek in het lespakket. De duurzame grondstoffen en productie van papier komen eveneens aan de orde. Het lespakket zal kinderen laten zien hoe zij kunnen bijdragen aan het realiseren van nog hogere recyclingpercentages. Aan het pakket zal een app worden gekoppeld waardoor kinderen en ouders ook thuis op ludieke wijze aan de slag kunnen met papier, karton en de recycling daarvan.