Recycled papier

Recycling is een belangrijke pijler van duurzaamheid. Door producten te recyclen worden natuurlijke grondstoffen bespaard en een berg afval voorkomen. Papier en karton worden na gebruik ingezameld voor hergebruik. In Nederland wordt 85% van het ingezamelde papier en karton gerecycled. Het nieuw in Nederland geproduceerde papier en karton bestaat voor 82% uit oudpapier en -karton. Met recht kan worden gezegd dat papier en karton duurzame producten zijn. Onder Recycling staat veel informatie over het hergebruik van papier en karton. Op de website van Stichting Papier Recycling Nederland is nog meer informatie te vinden. Bijvoorbeeld over de scheidingsregels van papier en karton.

Recycled papier. Altijd de beste keuze?

Oudpapier en karton zijn grondstof voor nieuw papier en karton. Daarvoor moet er wel het nodige gebeuren. Allereerst dient het papier te worden ingezameld. Is oudpapier en karton eenmaal opgehaald dan sorteren oudpapierondernemingen het op papierkwaliteit. Een onderscheid kan worden gemaakt tussen verpakkingen, gestreken en ongestreken papier. Afhankelijk van de vraag naar een specifieke productsoort worden deze oudpapier en kartonsoorten ingezet voor de productie daarvan. Vraag, aanbod, omstandigheden en materiaaleigenschappen bepalen de keuze en inzet. Gebruikt verpakkingskarton (bijvoorbeeld golfkarton) is niet geschikt voor het maken van nieuw, wit gestreken papier. Andersom is dat wel het geval. Niet vergeten mag worden dat voor een hergebruikte vezel ook altijd een verse vezel nodig is. Zonder verse houtvezels is de kringloop van papier niet mogelijk. Verse vezels uit duuzaam beheerde bossen zijn evengoed duurzame grondstffen.