FSC

FSC

 

 

 

 

Algemeen

1.

Naam

Forest Stewardship Council (FSC)

Forest Stewardship Council of te wel Raad voor Goed Bosbeheer.
Klik hier voor informatie over het logo en gebruik.

2.

Welke producten

FSC houdt een lijst bij van gecertificeerde drukkers en papierleveranciers

Meer (consumenten) informatie over hout en papier met het FSC-keurmerk is te vinden in de database voor goed hout.

3.

Wat belooft dit keurmerk

De grondstof voor papier/karton (producten) komt uit verantwoord beheerde bossen

Het FSC-keurmerk geeft de zekerheid dat de grondstof voor (onder meer) het papier en papierproducten afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen. De grondstof (pulp) is dus niet afkomstig uit bos met hoge natuurwaarden ('oerbos') en ook niet van plantages waarvoor tropisch regenwoud heeft moeten wijken. Het keurmerk zegt dus iets over de herkomst van de grondstof voor het papier en papierproducten. Het keurmerk stelt geen eisen aan het productieproces van papier of karton.

4.

Waarom in het leven geroepen

Het behouden van bossen wereldwijd

Forest Stewardship Council (FSC) is in 1993 in het leven geroepen met als doel om wereldwijd de bossen te behouden. Een middel daarvoor is het FSC-keurmerk. FSC stelt wereldwijde standaarden voor verantwoord bosbeheer op, met daaraan gekoppeld een keurmerk. Door het FSC-keurmerksysteem kunnen boseigenaren die zich aan de afspraken voor verantwoord bosbeheer houden, zich onderscheiden van degenen die hun bos niet goed beheren.

5.

Door wie in het leven geroepen

FSC

FSC, de Forest Stewardship Council, is in 1993 in het leven geroepen door bedrijven, maatschappelijke organisaties en inheemse-volkerenorganisaties.

6.

Wie beheert het keurmerk

FSC Nederland (voor Nederland)

FSC Global Development beheert het FSC-keurmerk wereldwijd, dus ook voor Nederland. Het FSC-tree and tick logo en de naam Forest Stewardship Council alsmede de afkorting FSC in relatie tot hout en houtproducten zijn geregistreerd. Het gebruik van de FSC-handelsmerken is alleen toegestaan aan FSC-gecertificeerde bedrijven. Hiermee beschermt FSC de betrouwbaarheid van haar handelsmerken. Alle FSC-gecertificeerde bedrijven sluiten een licentieovereenkomst met FSC Global Development over gebruik van het FSC-keurmerk.
Voor niet-certificaathouders is het gebruik van het keurmerk aan voorwaarden gebonden. De Nominated Agent van FSC in Nederland (in dit geval FSC Nederland) ziet toe op het juiste gebruik van het FSC-keurmerk door niet-certificaathouders.

7.

Meer informatie

FSC Nederland: www.fsc.nl

FSC: www.fsc.org

Waarom FSC-papier?

Handleiding Papier Toepassing van FSC-papier door bedrijven en organisaties (pdf)

 

8.

Varianten van dit keurmerk

FSC 100% label
FSC Mix label
FSC Recycled label

Het FSC-keurmerk voor papier is er met drie verschillende labels:

  • FSC 100% label: papier gemaakt van uitsluitend pulp (hout) uit FSC-gecertificeerde bossen
  • FSC Mix label: papier gemaakt van minimaal 50% pulp (hout) van FSC-gecontroleerde bronnen; de overige pulp bestaat uit gerecycled materiaal en/of hout uit FSC gecontroleerde bronnen
  • FSC Recycled label: papier gemaakt van minimaal 85% post-consumer gerecycled materiaal (de rest is pre-consumer gerecycled materiaal).

 

9.

Waarom dit keurmerk aanvragen

Het FSC-keurmerk geeft de zekerheid dat de grondstof voor (onder meer) het papier en papierproducten afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen. Daarnaast kent het FSC-keurmerk een grote naamsbekendheid. 

10.

Hoe aanvragen

Via FSC-geaccrediteerde certificeerders

FSC beschikt over een database met FSC-geaccrediteerde certificeerders

11.

Lijst producten met dit keurmerk

Ja

Lijst producten met FSC-keurmerk

Lijst met aanbieders FSC-papier

 

12.

Wat kost het keurmerk

Bekijk voor meer informatie: FSC - kosten

 

Controle

13.

Externe controle keurmerk

Ja

14.

Controle onafhankelijk van aanvrager keurmerk

Ja, door onafhankelijke certificeerder

Bekijk de lijst van onafhankelijke certificeerders

15 Controle onafhankelijk van beheerder keurmerk Ja, door onafhankelijke certificeerders

Criteria Algemeen

16.

Criteria om dit keurmerk te mogen voeren

Goed bosbeheer

Een bosbeheerder mag het FSC-keurmerk voeren indien hij FSC-gecertificeerd is, m.a.w. als hij voldoet aan de principes en criteria van FSC. Partijen in de keten mogen het FSC-keurmerk voeren indien zij FSC-gecertificeerd zijn (en FSC-gecertificeerde producten aanbieden uiteraard).

17.

Sociale criteria

Ja

18.

Milieucriteria

Ja

19.

Economische criteria

Ja

20.

Criteria over kwaliteit eindproduct

Neen

21.

Criteria over gezondheid consument

Neen

22.

Criteria over communicatie met klant

Neen (wel criteria over communicatie met stakeholders in het bos)

23.

Staan criteria op website keurmerk

Ja

Bekijk de Nederlandse FSC-standaard

 

Criteria Proces-hulpstoffen

24.

Criteria biociden

Neen

25.

Criteria chloor?

Neen

26.

Criteria Formaldehyde

Neen

27.

Criteria kleurstoffen (Azo)

Neen

28.

Criteria optische witmakers

Neen

29.

Criteria vul- en coatingstoffen

Neen

30.

Criteria zware metalen

Neen

Criteria energie/emissie

31.

Criteria (productie)afval

Neen

32.

Criteria emissies lucht en water

Neen

33.

Criteria energiegebruik

Neen

34.

Criteria restmonomeren?

Neen

 

   

35.

Worden eisen gesteld aan restmonomeren?

 

Criteria Na gebruik

36.

Criteria ontinkting/reiniging oudpapier

Neen

37.

Criteria recycling

Neen. FSC biedt FSC Mixed en Recycled. De Moebius Loop is gekoppeld aan het FSC logo. Dit geeft aan dat er gerecycled materiaal in een product is verwerkt. Bij het Recycled label zal het bijbehorende percentage recycled altijd 100% bedragen en bij het Mix Label ligt dit tussen de 1 en 99%.