Welk keurmerk en waarom?

Milieukeurmerken helpen bij het maken van een duurzame keuze. Er zijn vele keurmerken. Een goede garantie dat een keurmerk zich waarmaakt is een onafhankelijke controle bij de toekenning ervan aan producten. De bekendste, op deze website behandelde keurmerken worden door onafhankelijke, externe (certificerende) instanties gecontroleerd. Daarnaast bestaan er keurmerken die door bedrijven zelf worden uitgegeven. Deze worden doorgaans niet extern getoetst en gecontroleerd.

Milieukeurmerken voor papier en karton zijn onder te verdelen in drie categorieën:

Bosbeheer

Deze keurmerken richten zich primair op duurzaam en verantwoord bosbeheer en op de (duurzame) herkomst van de vezels voor papier en karton. Voorbeelden zijn FSC en PEFC.

Product

Deze keurmerken richten zich naast grondstoffen op de productie (toegevoegde materialen, energiegebruik, emissies en transport) van eindproducten. Ook de fase na het gebruik komt aan de orde: is het product herbruikbaar en zo ja, onder welke voorwaarden? Voorbeelden zijn Cradle to Cradle, Europees EcolabelNordic Swan en Der blaue Engel.

Proces

Deze keurmerken richten zich op de bedrijfsprocessen bij de productie. Denk aan milieumanagementsystemen. Voorbeelden zijn ISO 14001 en EMAS.

Bij een vergelijking tussen papier- en kartonsoorten op basis van keurmerken moet zorgvuldig worden gekeken waarover het keurmerk een oordeel geeft. Anders kunnen scheve vergelijkingen ontstaan.