Retail

Het winkelbedrijf (retail) vormt de schakel tussen de makers – auteur, industrie en groothandel – enerzijds en de consumenten anderzijds. Als slotstuk van de keten kan de winkelier een rol spelen in het verduurzamen van de productenmarkt. Consumenten vragen steeds vaker naar duurzame producten. Veel detaillisten passen hun aanbod hierop aan. Andere verkopers informeren consumenten proactief over duurzame producten. Duurzaam ondernemen wordt positief gewaardeerd door klanten, overheid en maatschappelijke organisaties. Bovendien bespaart het ook nog eens veel geld. Wettelijk gezien zijn ondernemers verplicht de milieubelasting van hun bedrijfsvoering te minimaliseren. Denk aan het beperken van gevaar en hinder. Een winkelbedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt, integreert milieuzorg in alle bedrijfsactiviteiten. Het kan bovendien op diverse manieren een stap verder gaan dan de wet voorschrijft. Bijvoorbeeld bij het inrichten van het bedrijfspand. Wordt hout gebruikt bij de inrichting, dan kan bewust worden gekozen voor gecertificeerd hout. Wat te denken van een bewuste omgang met energie? Van de verwarming en isolatie van het pand? Energie is een voorname kostenpost voor de winkelier. Op mvonederland.nl is veel informatie te vinden over verduurzaming van en MVO in het winkelbedrijf.

Welke stroomsoort ook wordt gekozen: minder stroom gebruiken levert het grootste voordeel op voor het milieu en de ondernemer. Groene elektriciteit is een milieuvriendelijke energiesoort, die is opgewekt met duurzame bronnen, zoals wind, waterkracht, zon en biomassa. Groene stroom kan zelf worden gemaakt, met  zonnepanelen. De retail is onderdeel van de keten en ook de inspanningen van het winkelbedrijf helpen bij de verduurzaming van een product. De winkelier kan bewust kiezen voor een duurzaam assortiment, kan concreet besluiten geen plastic zakken meer aan te bieden of gaan samenwerken met ketenpartijen om tot meer efficiency te komen. In Boekblad 12 van 22 juli 2011 is een artikel te lezen over de inspanningen van boekverkopers op het vlak van duurzaamheid. Download het artikel.