Keurmerken app

Milieukeurmerken kunnen helpen bij het maken van duurzame keuzes. Dat geldt ook voor de keuze voor papier en karton. Kiezen voor papier- of kartonproducten met een milieukeurmerk is een bewuste keuze en bijdrage aan een duurzamere consumptie. De website keurmerkenpapierenkarton.nl geeft inzicht in de bekendste keurmerken en is een initiatief van Papierenkarton.nl,  Agentschap.nl en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM).

App Keurmerken Papier en Karton

Samen met Agentschap.nl, het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en PapierPraat is door Papierenkarton.nl een app ontwikkeld, die is gekoppeld aan de website keurmerkenpapierenkarton.nl. De app maakt informatie eenvoudig ontsluitbaar op locatie. Doel van de app:

  • praktische kennisverbreding in het kader van advisering en commercie;
  • vergroting van bewustwording inzake duurzaamheid;
  • meer bekendheid over en gebruik van keurmerken.

Download de app

De doelgroep wordt primair gevormd door bedrijven die net met duurzaamheid aan de slag gaan. Door een verdiepingslaag met aanvullende informatie in de app op te nemen en vervolgens een koppeling te maken met de websites keurmerkenpapierenkarton.nl en papierpraat.nl (met nog verdergaande data) wordt de geïnteresseerde bezoeker in staat gesteld snel nog veel meer informatie tot zich te nemen. Hierdoor is de app ook een nuttig instrument voor de koplopers op het gebied van duurzaamheid.

PapierPraat

Papierpraat is een initiatief van Cia Franssens en Janny Oei, beiden werkzaam in de grafische sector. PapierPraat is een gebruikersvriendelijke website die de bezoeker helpt een bewuste keuze voor papier te maken. Papierpraat bevordert de betrokkenheid, kennis en bewustwording rond duurzaamheidsaspecten van grafische papierproducten, en (daarmee) de op het milieu betrokken papierkeuzemogelijkheden. PapierPraat biedt degelijke en onafhankelijke informatie over de herkomst en samenstelling van grafisch papier. De verdiepingsslag die in de app, maar ook op keurmerkenpapierenkarton.nl, is gerealiseerd, is in nauwe samenwerking met PapierPraat tot stand gebracht.