Doelstelling & aanleiding

Aanleiding

De directe aanleiding voor het project Duurzaam Boek ligt in de overproductie in het boekenvak. In 2010 distribueerde het Centraal Boekhuis (CB) 76 miljoen boeken. 45 miljoen boeken lagen bij het CB op voorraad. 15 miljoen exemplaren daarvan kenden geen commerciële beweging. Zes miljoen boeken werden in dat jaar afgeschreven, ofwel verpulverd. Miljoenen boeken werden verramsjt. Conclusie: in 2010 werden er in Nederland te veel boeken geproduceerd. Dat is niet duurzaam.

Tweede aanleiding is het negatieve milieuvooroordeel waar papieren boeken mee kampen. ‘Laat het bos maar staan’ is een veel gehoorde reactie bij de keuze tussen papieren en digitale communicatiemiddelen. Maar is het werkelijk zo slecht gesteld met de footprint van papieren uitgaven? Duurzaam Boek maakt geen specifieke milieuvergelijking tussen papieren en elektronische boeken en kiest niet voor de ene of andere variant. Het project draait om de (verbetering van de) footprint van papieren boeken door het voorkomen van verspilling van materiaal in de keten van de boekproductie.

Derde aanleiding voor Duurzaam Boek is gelegen in de Energietransitie Papierketen, een initiatief van de koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en kartonfabrieken (VNP) en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Energietransitie Papierketen wil proces- en productverbeteringen doorvoeren. Tevens wil het project de recycling van grondstoffen bevorderen en de logistiek in de keten optimaliseren. Door nieuwe samenwerkingsverbanden en technologieën te stimuleren kunnen productketens efficiënter werken. Dat scheelt energie, emissie en kosten. Uiteindelijk doel van de Energietransitie Papierketen is een papier- en kartonketen die in de periode 2005-2020 50% minder energie en materiaal gaat gebruiken. De ambities van de Energietransitie Papierketen laten zich prima vertalen naar de productie van boeken. Als partner van de VNP heeft Papierenkarton.nl mede daarom het project Duurzaam Boek geïnitieerd.

Doelstellingen

Duurzaam Boek kent de volgende doelstellingen:

  • een checklist met aanbevelingen en inspiratie voor de productie van duurzamere boeken;
  • een op de praktijk gericht onderzoek naar (de milieubelasting van) het productieproces;
  • aansluiting bij de Energietransitie Papierketen (productie van vier duurzamere boeken);
  • bewustwording, kennisoverdracht en samenwerking in de keten;
  • op de langere termijn een kostenreductie van de boekproductie en een imagoverbetering van het papieren boek en papier in het algemeen;de daadwerkelijke productie van duurzamere boeken.