Duurzaam beleid

Teneinde duurzaamheid in het bedrijfsbeleid vast te leggen, kunnen de volgende vragen worden gesteld.

 • Zijn er mogelijkheden om transport te verminderen of te voorkomen,bijvoorbeeld door productiebedrijven te selecteren op basis van een minimaal
  aantal transportkilometers van papierfabriek naar eindbestemming?
 • Vinden de bewerkingen in de keten plaats onder één dak? Zijn daar mogelijkheden toe? Dit kan een beperking van het transport opleveren.
 • Kan worden geleerd van de ketenpartners en hun duurzame doelstellingen? Hoe vullen zij het onderwerp duurzaamheid in? Deel informatie en ambieer een open communicatie.
 • Creëer samen met de ketenpartners een gemeenschappelijke, duurzame doelstelling voor het eindproduct. Wat willen we met elkaar bereiken?

Om de verduurzaming effectief te laten verlopen, is het aan te bevelen om ook binnen het bedrijf een aantal stappen te zetten.

 • Maak duurzaamheid tot integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie en–processen.
 • Formuleer doelstellingen en introduceer een stappenplan. Wanneer staan we op welk punt?
 • Formaliseer processen, stel eisen vast en meet de voortgang. Wie doet wat,hoe en wanneer?
 • Koppel duurzaamheid aan efficiency en kostenreductie (maak het onderwerp meetbaar en tastbaar).
 • Communiceer de resultaten richting ketenpartners, stakeholders (zoals auteurs) en klanten.
 • Draag de duurzaamheiddoelstellingen uit, ook in de marketing.
 • Zorg dat visie en missie bekend zijn bij de werknemers en biedt hun de kans om bij te dragen aan het realiseren van de duurzaamheidsambities.