Ketenkaarten

Het project Ketenkaarten is een initiatief van de Wereld van Papier. Het beoogt een integraal inzicht te bieden in de efficiency van ketens. Met dat inzicht kunnen die ketens, waar nodig, worden veranderd en logischer worden ingedeeld.

Het doel van Ketenkaarten is het identificeren van kansen voor een verhoogde efficiency. Door transparantie kunnen gerichte, bewuste en duurzame keuzes worden gemaakt. Zo kan de keten meer waarde creëren met producten van papier en karton.

Ketenkaarten levert interessante gegevens op. Bij de verwerking en het gebruiksklaar maken van producten gaat veel materiaal en energie verloren. Deze verliezen zijn niet alleen een probleem voor de schakel waarin zij plaatsvinden. Eerder in de keten zijn energie en waarde aan het materiaal toegevoegd. Ook die gaan verloren door het niet gebruiken van (delen van) dat materiaal.

Door de betrokken schakels in het productieproces achter elkaar te zetten maakt Ketenkaarten niet alleen de efficiency in de keten transparant, het project laat ook zien waar ruimte is voor verbetering. Denk aan het transport tussen de verschillende schakels. In sommige ketens blijkt maar liefst 30% van de totaal gebruikte energie voor rekening van het transport te komen. Terwijl transport geen waarde toevoegt aan het eindproduct. Met de inzichten die het project Ketenkaarten oplevert kan de logistieke planning efficiënter worden ingevuld. Verduurzaming gaat hand in hand met rendement.