Logistiek

De transportbranche is wereldwijd verantwoordelijk voor zo’n 18 procent van de totale uitstoot van CO2. Niet alleen het land van herkomst van hout en pulp bepaalt de hoeveelheid transportkilometers die zijn verbonden aan de productie van een eindproduct. Alle schakels in de keten vervoeren (half)producten die uiteindelijk leiden tot boeken, tissues en dozen.

Slimme logistieke planning, energiezuinige voertuigen, emissievrije opslagruimten, samenwerking met milieubewuste partners en het beperken van het aantal transportkilometers dragen bij aan de verduurzaming van een eindproduct. Reductie van het transport betekent minder emissie en bespaart kosten. De postsector neemt zijn verantwoordelijkheid. Het keteninitiatief Ketenkaarten wil inzicht verschaffen in de keten, waaronder de distributie. Doel: meer efficiency en daarmee verduurzaming. Op mvonederland.nl zijn vele praktijkvoorbeelden van en tips voor duurzaam transport te vinden.  MVO Nederland biedt eveneens veel informatie over logistiek en mobiliteit in algemene zin. Denk aan woon-werkverkeer van medewerkers en de kosten die stilstaan in de file het bedrijfsleven jaarlijks oplevert. MVO Nederland laat de trends zien en biedt slimme, efficiente oplossingen die bedrijven veel geld kunnen opleveren. Lees meer...

Green Care Transport

Het transportbedrijf Geba Trans biedt zijn logistieke activiteiten CO2-neutraal aan. Hiervoor is het bedrijf een samenwerking aangegaan met een groep transporteurs die onder de naam ‘Green Care Transport’ de duurzame distributie gaat verzorgen voor SCA Consumer Benelux, producent van onder andere Libresse, Libero, Tena, Edet, Tempo en Plenty. Doel is dat de CO2-uitstoot van alle logistieke bewegingen wordt gereduceerd aan de hand van reductiedoelstellingen, een concreet actieprogramma voor transporteurs en investeringen in duurzame energieprojecten. De restuitstoot wordt vervolgens volledig gecompenseerd. Lees meer....

Centraal Boekhuis

Het Nederlandse boekenvak heeft zijn opslag en distributie grotendeels gecentraliseerd. Dat is een vorm van efficiency die veel transportbewegingen scheelt. In 2010 distribueerde het Centraal Boekhuis (CB) 76 miljoen boeken. 45 miljoen boeken liggen bij het CB op voorraad. Het CB rijdt dagelijks door heel Nederland om boeken bij boekverkopers te brengen en halen. Het CB rijdt met een minitrailer op basis van aardgas in Utrecht. Het wagenpark wordt zorgvuldig en milieubewust ingezet en de planning vindt zo efficiënt mogelijk plaats. Zo wordt de verduurzaming op diverse manieren opgepakt.