Groothandel

De groothandel vervult een belangrijke rol in de productieketen van papier en karton. De groothandel biedt een uitgebreid assortiment papiersoorten, informeert, adviseert en inspireert de klant. Het delen van kennis over duurzaamheid is van groot belang. Kennis en bewustzijn van duurzame eigenschappen van verschillende soorten papier en karton leveren afwegingen op, die leiden tot een duurzame keuze en daarmee een duurzaam eindproduct tot gevolg kunnen hebben. De klant bepaalt de uitstraling van het eindproduct. De groothandel helpt bij de verwezenlijking van de ideeën van de klant. Iedere soort papier en karton heeft specifieke eigenschappen. Die leveren een eigen beleving en daarmee (duurzame) keuze voor papier en karton op. Op de website van MVO Nederland is meer te lezen over initiatieven van groothandels op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen.


De groothandel verduurzaamt zelf ook. Bij het bepalen van  het assortiment maakt de groothandel milieubewuste keuzes. Daarnaast besteden diverse groothandels veel aandacht aan de verduurzaming van de eigen energie- en watervoorziening en het kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 9001:2008). Een voorbeeld is groothandel Antalis. De duizenden legborden in de stellingen zijn speciaal voor Antalis gemaakt van FSC-hout. Windmolens verzorgen de energievoorziening volledig en via een grijswatersysteem wordt het beroep op drinkwater beperkt. Lees meer in een artikel in Vakblad over de duurzame initiatieven van groothandel Antalis.

Vereniging van Papiergroothandelaren

In Nederland is een aantal groothandels actief. Deze zijn verenigd in de Vereniging van Papiergroothandelaren (VPG).