Proces

Drukproces

Het drukproces bestaat uit een aantal stappen.

Prepress

Hieronder vallen onder meer het aanleveren van teksten en beelden, de digitale tekst- en beeldverwerking, het maken van kleurenproeven en het bepalen van de beeldresolutie. Nieuwe ontwikkelingen in de prepress, zoals direct-to-plate (het direct vanuit het digitale bestand plaatsen van het onderwerp op de drukplaat), reduceren het gebruik van chemische middelen.

Papier

De keuze voor een papiersoort is afhankelijk van het eindproduct. Wat is het beoogde doel en de gewenste uitstraling? Vervolgens kan een duurzame keuze worden gemaakt voor papier met eigenschappen die daarbij aansluiten. Die keuze is weer van invloed op de druktechniek. De bedrukbaarheid en kwaliteit van papier verschillen per soort.

Pers

Ook de te kiezen druktechniek is afhankelijk van het beoogde doel van het eindproduct en de daarvoor gewenste kwaliteit. Een goed beeld van het uiteindelijke product helpt bij het maken van bewuste keuzes inzake materiaal en energie. Bij de keuze voor een druktechniek kan duurzaamheid een rol spelen. Digitaal drukken kan papierverlies voorkomen. Bio-inkten en waterloos offset zijn milieuvriendelijk.

Postpress

Afwerking en veredeling kunnen gevolgen hebben voor de duurzaamheid van een eindproduct. Bijvoorbeeld voor de mogelijkheid tot recycling.