Productieproces

8 fasen, 45 stappen en 7 partijen

Proost Prikkels verschijnen al meer dan 75 jaar. Zij gelden als een fenomeen in de keten en hebben een roemruchte traditie. Prikkel 463 heet het proces. De uitgave  biedt een handvat voor iedereen die bij het druk- en printproces is betrokken. Drukken en printen zijn complexe processen. Voordat er ook maar iets op papier komt worden vele afwegingen gemaakt en beslissingen genomen. Door al die stappen in de juiste volgorde te zetten ontstaan transparantie en inzicht. Prikkel 463 bieden een helder inzicht. Een boekwerk en poster geven samen een toelichting op druk- en printproducties, de acht daarbij horende fasen, de 45 te zetten stappen en de zeven bij die producties betrokken partijen.Het maken van een eindproduct wordt procesmatig behandeld in de Prikkel. Hierdoor kan een productieproces efficiënter worden ingericht, het rendement van het eindproduct worden verhoogd en uiteindelijk het beste resultaat worden bereikt. Het maken van bewuste keuzes, geven van openheid, een gezamenlijk te stellen einddoel, samenwerking en goede, continue onderlinge communicatie (bijvoorbeeld door middel van checklists) tussen de betrokken partijen zijn vereisten om dat te bereiken. Hiermee sluit de inhoud van de Prikkel aan op de visie van Papierenkarton.nl aangaande duurzaamheid. Dat betekent naast een op de toekomst gerichte (milieu)visie voor een belangrijk deel ook het zoeken naar efficiency. Duurzaamheid van een eindproduct als ketenaangelegenheid en een optelsom van bewuste keuzes inzake grondstoffen, productie, transport en (her)gebruik. Alle schakels uit het productie- en verwerkingsproces van een product kunnen bijdragen aan de verduurzaming daarvan. Download de poster van Proost en Brandt.