Energie

Het grafisch productieproces is relatief energie-intensief. Zowel door de productie van eindproducten als het transport daarvan. Het verminderen van materiaal- en energieverbruik is voor veel grafische ondernemers beleid. Het is niet alleen duurzaam, het levert ook een kostenbesparing op. 

Het monitoren en bijsturen van de klimaat- en energiehuishouding kan resulteren in een structurele verlaging van het energieverbruik. Vergelijkbaar cijfermateriaal geeft ondernemers feedback op hun eigen prestaties. Met de Milieubarometer van stichting Stimular biedt uitkomst. De Milieubaro­meter geeft een dui­delijk over­zicht van elek­trici­teit, water, gas en afval­stromen.

Op individueel vlak kunnen ondernemers onder meer verduurzamen door een efficiënter productieproces (vermindering papierverlies) en reductie van energie en verlichting. Diverse initiatieven helpen grafische bedrijven bij het verkrijgen van inzicht in het energieverbruik en mogelijkheden tot verduurzaming.

CO2-calculator

Grafische ondernemers willen inzicht hebben in hun CO2-voetafdruk. Met dat inzicht kunnen zij duurzame keuzes maken. De CO2-calculator is een rekenmodule met diverse parameters, variërend van energieverbruik, gebruikte inkten tot bijvoorbeeld het woon-werkverkeer. Het resultaat van de CO2-calculator is om te rekenen naar uitstoot per producteenheid. De CO2-calculator is een initiatief van het KVGO.

Gezamenlijke inkoop groene stroom

KVGO-leden hebben de mogelijkheid om tegen een gereduceerd tarief energie in te kopen via de Stichting Energie Inkoop (SEI). Voor 1.000 aansluitingen wordt inmiddels energie ingekocht. Het gaat om 100% groene elektriciteit. Daarnaast zijn er initiatieven om te komen tot besparing en verduurzaming onder de deelnemers van de SEI. KVGO-leden kunnen profiteren van lagere tarieven en een uitgebreid dienstenpakket van energiekostenadviseur BFE Benelux. Klik hier voor meer informatie.