Educatie en links

Duurzaamheid als ketenaangelegenheid vraagt om samenwerken, afstemming en kennis delen.  Diverse initiatieven in de grafische keten bieden kennis, brengen ondernemers samen en stimuleren samenwerking en verduurzaming.

KVGO

Het Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen (KVGO) is de branchevereniging van grafische bedrijven. Het KVGO stimuleert duurzaamheid in de breedste zin. Van initiatieven als de Duurzaamheidskringen tot de CO2 -barometer tot de gezamenlijke inkoop van groene stroom en de organisatie van bijeenkomsten  waar ondernemers kennis kunnen uitwisselen.

Dienstencentrum

Het Dienstencentrum geeft onafhankelijk en professioneel advies aan ondernemers en bedrijven in de communicatiesector. Het  centrum is tevens FSC-gecertificeerd als groepsmanager en partner van MVO-Nederland.

GOC

Het Kenniscentrum GOC biedt diverse opleidingen aan waarin duurzaamheidsaspecten aan de orde komen.

Stivako

Opleidingsinstituut Stivako streeft naar het ontwikkelen en versterken van bedrijfskundige en commerciële kwaliteiten van directies en personeel in de grafimediasector. Stivako werkt onder meer samen met het Dienstencentrum, Het KVGO, Kenniscentrum GOC, het Nederlands Uitgeversverbond en het European Graphic Media Network (EGIN).

Stimular

Stichting Stimular is in 1990 opgericht door het bedrijfsleven en overheden. Stimular adviseert bedrijven op het gebied van afval- en emissiepreventie, energiebesparing, milieuzorg en duurzaam ondernemen. Samen met het KVGO staat Stimular aan de wieg van de Duurzaamheidskringen.

Papierpraat.nl

Papierpraat is een initiatief  van Cia Franssens en Janny Oei van Drukkerij Raddraaier. De website stelt bezoekers in staat een bewuste keuze voor papier te maken.

KCPK

Het Kenniscentrum Papier en Karton is een initiatief van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken (VNP). De missie van het Kenniscentrum is het versterken van de kennisinfrastructuur gericht op de (inter)nationale papier- en kartonindustrie. Hierdoor vormt het Kenniscentrum een spil binnen deze industrie. Het lange-termijn doel is het creëren van een betere concurrentiepositie van de Nederlandse papier- en kartonindustrie.

Wereld van Papier

Het initiatief Wereld van Papier is een samenwerking tussen MKB-bedrijven in de papierketen. Innovatie voor en door Nederlandse bedrijven staat centraal. Doelstelling is een verbetering van de concurrentiepositie van de MKB-bedrijven in de papier- en kartonketen.