Duurzaamheid & praktijk

Een juiste en bewuste papier- en kartonkeuze voorkomt onnodig materiaalverbruik en zorgt voor het gewenste eindresultaat. Daarbij kan papier of karton met een milieukeurmerk uiting geven aan een verdere verduurzaming. In de grafische productie, tijdens het proces van idee naar eindproduct, kunnen diverse duurzame overwegingen plaats vinden. De grafische industrie doet veel aan verduurzaming. Samenwerking, afstemming en uitwisseling van informatie tussen partners in de grafische keten kunnen leiden tot duurzame eindproducten. Drukwerk kan op verschillende manieren duurzamer worden gemaakt. Een aantal voorbeelden uit de praktijk:

  • gebruik van milieuvriendelijke inkt;
  • efficiënter en korter maken van het logistiek proces. In de keten is veel winst te behalen. Het initiatief Ketenkaarten toont dit aan;
  • reductie van het energie- en materiaalgebruik. De Milieubarometer biedt inzicht en daarmee handvatten voor actie;
  • druktechniek. Er zijn diverse druktechnieken. De keuze voor digitaal printwerk of offset drukwerk vindt plaats op basis van prijs, kwaliteit en doel van het eindproduct. Bij digitaal printen worden, zoals bij offset, geen drukplaten gebruikt. Dat scheelt inkt, reinigingsmiddelen en andere toevoegingen. Printing on Demand (POD) is een goed alternatief voor kleinere oplagen en voorkomt overtollige voorraden. Een goed beeld van het eindproduct, gecombineerd met kennis van de eigenschappen van de mogelijke technieken levert verduurzaming op;
  • digitale drukproeven. Het drukwerk kan goed op een digitale proef (pdf) worden gecontroleerd. Dit bespaart transferfilms en inkt. Het is nog voordeliger ook! De kleur is minder goed te controleren;
  • standaardvormen en maten. Een afwijkend papierformaat biedt onderscheidend vermogen. Maar ook snijverlies. Hierbij gaat veel papier verloren;
  • zwart-wit printen. Door geen kleurendruk te gebruiken (als dat niet nodig is) wordt gebruik van extra inkt voorkomen;
  • gramgewicht. Lichter papier bespaart grondstoffen  en levert een voordeel op bij transport; minder gewicht is minder brandstof. Minder gewicht betekent bovendien vaak ook minder portokosten!;
  • lamineren of plastificeren. Het lamineren of plastificeren vindt plaats ter bescherming en verfraaiing van een eindproduct. In het laminaat kunnen schadelijke stoffen zitten en daarnaast kunnen problemen ontstaan bij recycling. Lees meer...
  • kennisdeling. De Duurzaamheidskringen van Stimular en het KVGO inspireren en activeren de deelnemers, maken duurzaamheid tastbaar.

Bomen voor drukwerk

Drukkerij Chevalier uit Hendrik-Ido-Ambacht is gestart met het project BomenVoorDrukwerk of Trees4Print. Voor elke 1.000 euro die een klant bestelt, wordt een extra boom toegevoegd aan het bestaande CO2-compensatieproject van de drukker. Sinds 2009 produceert de Chevalier Groep CO2-neutraal.. Lees meer...