Slimme slanke ketens

Het project Slimme slanke ketens is door het KCPK gestart als keteninitiatief. Het omvat diverse projecten die kunnen leiden tot het optimaliseren van ketens. De belangrijkste doelstellingen zijn:

  • materiaalefficiency;

  • energie-efficiency;

  • verminderen milieudruk;

  • reductie transportvolumes.

Een keten slank maken gebeurt door materiaalefficiency en een optimaal en efficiënt logistiek proces. Bij slim kan worden gedacht aan (gedrukte) intelligentie op bijvoorbeeld verpakkingen. Een gedrukte houdbaarheidindicator kan de gewenste productinformatie leveren, die weer zorgt voor minder afval en daarmee duurzaamheid. Een ander voorbeeld is de versheidindicator: een etiket dat met een kleuraanduiding de rijpheidfase van fruit of groente aangeeft of de houdbaarheid van een product, zoals melk. Voor sommige producten is het nuttig en relevant om te weten aan welke temperaturen producten zijn blootgesteld tijdens hun reis door de keten. Tijd-Temperatuur Indicatoren (TTI’s) zorgen voor inzicht in het temperatuurverloop en de bewaarconditie van een product. De indicator kan onderdeel uitmaken van een verpakking door deze direct op een verpakking te printen dan wel via een coating aan te brengen. Deze vormen van gedrukte intelligente kunnen worden toegepast in combinatie met Radio Frequency Identification (RFID). Door een dergelijke combinatie kan worden bepaald in welke schakel van een keten een product zich bevindt. Zo wordt inzichtelijk wat de status van een voorraad en/of goederenstroom is. Gemak, comfort en besparing in en buiten de keten zijn het resultaat. Ook hier biedt samenwerking in de keten voordelen.