Energietransitie

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en kartonfabrieken (VNP) heeft het initiatief Energietransitie Papierketen opgezet. Zij werkt daarbij samen met het Kenniscentrum Papier en Karton (KCPK), het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Agentschap NL en het Platform Ketenefficiency. Doel: een papier- en kartonketen die binnen tien jaar 50% minder energie gebruikt. Dat moet worden gerealiseerd door het doorvoeren van proces- en productverbeteringen, recyclen van reststromen en optimaliseren van de logistiek in de keten. Door nieuwe samenwerkingsverbanden en technologieën te stimuleren kunnen productketens efficiënter werken. Dat scheelt energie, emissie en kosten. Voor de Energietransitie heeft de sector de Strategische Innovatie Agenda opgesteld. Hierin is de innovatieroute opgenomen die is verdeeld over 5 innovatieprogramma's. Energietransitie heeft ook betrekking op de grafische papierketen. Vanuit het project worden diverse initiatieven opgezet en ondersteund, zoals de door de Wereld van Papier georganiseerde bijeenkomst Duurzaam geld verdienen met papier en karton, die op 31 mei 2011 plaatshad.