Keten en MVO

Duurzaamheid van een product is de optelsom van grondstoffen, productie, transport en (her)gebruik. Alle schakels uit het productie- en verwerkingsproces van een product kunnen bijdragen aan de verduurzaming daarvan. Onderlinge afstemming, samenwerking en kennisoverdracht bieden kansen. Inzicht in de keten levert kansen op om deze efficiënter in te richten. Dat is goed voor milieu en rendement. De grafische sector werkt met leveranciers en afnemers aan efficiency in de keten. Een aantal initiatieven zorgt met een integrale aanpak voor verduurzaming en een hoger rendement voor de ketenpartijen.