Drukkerij

De vraag naar grafische producten als brochures, folders, reclamedrukwerk en verpakkingen blijft onverminderd groot. De papierloze samenleving lijkt een utopie al zijn er segmenten waar de digitalisering van informatie zich laat voelen. 

Duurzaamheid wordt een steeds belangrijkere factor voor innovatie. De duurzaamheid van een grafisch product is meer dan duurzaam papier en karton. Productie, transport en verwerking spelen een grote rol. De grafische sector verduurzaamt intensief. Dat gebeurt door individuele bedrijven maar ook collectief, zowel ketengewijs als door middel van samenwerking tussen concurrerende bedrijven uit dezelfde branche. Het KVGO heeft daarbij een stimulerende rol. Denk aan de CO2-calculator waarmee leden inzicht krijgen in hun emissies. In de Duurzaamheidskringen van het KVGO en stichting Stimular werken grafische bedrijven samen aan duurzaam ondernemen. Startpunt is vaak het verminderen van materiaal- en energieverbruik. Innovaties worden toegepast en leiden tot concrete resultaten. Ervaringen worden uitgewisseld. De Duurzaamheidskringen leveren ook geld op. De milieubelasting en -kosten kunnen in korte tijd met maar liefst 20% verminderen. Samenwerking, afstemming en kennisoverdracht loont!

Samen met het Kenniscentrum Papier en Karton en het initiatief De Wereld van Papier heeft het KVGO diverse projecten opgezet die de keten moeten verduurzamen. Zo beoogt het project Ketenkaarten een integraal inzicht te bieden in de efficiency van ketens. Ketens kunnen worden veranderd en ingedeeld. Ketenkaarten identificeert kansen voor verhoogde efficiency. Ook dat levert geld op!

Er gebeurt meer. Vele grafische bedrijven drukken voor klanten op duurzaam papier, werken volgens gecertificeerde milieumanagementsystemen (ISO-14001), gebruiken bio-inkten en/of werken CO2-neutraal. Verduurzaming kan gevolgen hebben voor het productieproces en competenties van werknemers. Het Dienstencentrum , het Grafisch Opleidingscentrum en Stivako bieden gericht hulp en opleidingsmodules. Op de website van MVO Nederland zijn praktijkvoorbeelden te vinden van drukkerijen die duurzame initiatieven hebben ontwikkeld.