Grafische productie

Bij het maken van grafische producten zijn diverse partijen betrokken. De opdrachtgever, de uitgever, de drukker en natuurlijk de ontwerper. Tijdens het proces van idee naar eindproduct kunnen diverse duurzame overwegingen plaats vinden. Samenwerking, afstemming en uitwisseling van informatie tussen partners in de grafische keten kunnen leiden tot duurzame eindproducten.

LEADER

Het Finse onderzoek lean development with renewable resources (LEADER) van het onderzoeksbureau VTT geeft inzicht in de milieu-impact van printproducten. Niet alleen de impact gedurende de levenscyclus van deze producten komt aan bod, ook de CO2-uitstoot van printproducten wordt berekend. Klik hier voor meer informatie over het onderzoek of lees meer over de resultaten van het onderzoek met betrekking tot boeken, tijdschriften en kranten. Meer informatie is te vinden op de site van VTT. De keuze tussen print of digitaal is afhankelijk van diverse factoren. Ook de productie, verspreiding en publicatie van digitale producten kost energie en grondstoffen. Lees meer onder Papier versus digitaal.