Gebruikers

Papier = recycling

Duurzaamheid gaat over het evenwicht tussen mensen, milieu en bedrijf. Het is een verdelingsvraagstuk waar iedere gebruiker van grondstoffen en eindproducten mee van doen heeft. Zorgvuldig en bewust gebruik zijn kenmerken van duurzaamheid. Daarbij hoort afvalreductie en hergebruik. De gebruikers van eindproducten van papier en karton zijn evengoed schakels in de keten die de papierkringloop mogelijk maakt. Immers, via bedrijven en burgers komt gebruikt papier terecht in het recyclingproces. Om burgers en bedrijven actief te laten participeren in de papierkringloop zijn diverse acties opgezet. Bijvoorbeeld door gemeenten maar ook bedrijven. Zo informeert Girlscene.nl, de grootste online community voor meiden van Nederland, de bezoekers actief en op creatieve wijze over de recycling van tijdschriften. Lees meer...

Recycling van papier en karton is onderdeel geworden van de dagelijkse routine voor veel mensen. Nederland is koploper op het gebied van hergebruik. 85% van het geconsumeerde papier wordt weer ingezameld en gerecycled. Afval is voedsel. Lees onder Recycling wat Nederlandse burgers, bedrijven en overheden doen om de papierkringloop gestalte te geven. Het kan altijd beter. Nog steeds komt veel prima herbruikbaar papier en karton terecht in het restafval.

Daarnaast kunnen gebruikers van papier en karton bewust kiezen voor duurzame producten. Keurmerken kunnen hierbij behulpzaam zijn. Ook kan worden gekozen voor de reductie van het gebruik van grondstoffen. Voor bedrijven is een keur aan initiatieven opgezet die kunnen leiden tot verduurzaming van de bedrijfsvoering en daarmee diensten en eindproducten.