Oudpapier

De inzameling van oudpapier en de verwerking ervan tot nieuw papier is voor de meeste mensen het bekendste voorbeeld van een milieukringloop. Nederland behoort op wereldniveau tot de recyclingkoplopers. Oudpapier wordt al vanaf het midden van de 17e eeuw als grondstof gebruikt in de papier- en (stro)kartonindustrie. Vanaf de jaren vijftig in de vorige eeuw is het een zeer belangrijke grondstof geworden voor nieuw papier en karton. Inmiddels wordt het grootste deel van het in Nederland gemaakte papier en karton (82%) gemaakt van oudpapier. In Nederland wordt 85% van papier en karton hergebruikt. Meer weten? Kijk onder Recycling .