Zoekmachines

De CO2-uitstoot van één zoekopdracht bij Google staat gelijk aan de productie van een vel papier, formaat A4. Twee Google zoekopdrachten  zijn qua CO2- uitstoot vergelijkbaar met het koken van een ketel water. 110 Google searches leveren net zo veel CO2-uitstoot op als de productie van een glossy magazine. Oorzaak: de enorme datacentra van Google verbruiken zeer grote hoeveelheden energie. De dagelijkse CO2-emissie van Google bedraagt 96.5 ton. Om 1 ton CO2 te compenseren zouden in Europa 100 bomen moeten worden geplant. Om de jaarlijkse CO2-uitstoot van (het snel toenemende aantal) Google searches te compenseren zouden derhalve meer dan 3,5 miljoen bomen per jaar moeten worden gepland in Europa. En Google is uiteraard niet de enige zoekmachine. Conclusie: ook zoeken op internet heeft gevolgen voor het milieu.

Digitale data moeten net als papieren archieven worden opgeslagen en doorzoekbaar zijn. Dat kost energie. Het wereldwijde netwerk van servers en datacentra kent  een zeer grote Carbon-footprint.  Om de datacentra mondiaal te laten functioneren is jaarlijks 152 miljard KWh nodig. De CO2-uitstoot die door computergebruik in het algemeen wordt veroorzaakt zal in 2020 zijn gestegen met 280% tot 1.4 gigaton. Een relatief nieuw fenomeen is Cloud computing:  een model dat het mogelijk maakt om door middel van een computernetwerk gedeelde configureerbare computermiddelen snel en op aanvraag beschikbaar te stellen. Dat scheelt veel capaciteit en mogelijk energie. De milieubelasting van Cloud computing is afhankelijk van de energiebron die wordt aangewend. Dat kan elektriciteit zijn, die is opgewekt met minder duurzame bronnen als steenkool, olie of kemenergie. Ook hier geldt dat duurzaamheid afhankelijk is van diverse factoren. Een overstap naar Cloud computing hoeft niet per se een verduurzaming teweeg te brengen.