e-waste

De campagnes om papiergebruik te reduceren dan wel uit te sluiten zijn vaak eenzijdig en niet gebaseerd op een levenscyclus analyse. Wordt gekeken naar de cyclus Grondstof – Productie – Gebruik – Afval, dan wordt duidelijk  dat ICT een reële impact heeft op de broeikasgassen en biodiversiteit. Denk aan het stroomverbruik voor het verzenden van e-mails en dataopslag en de belasting van de netwerken door spam.  Of wat te denken van de productie van de digitale dragers? De veelal fossiele grondstoffen raken op en de arbeidsomstandigheden zijn vaak slecht. De matige recycling van digitale dragers is zorgwekkend. Het probleem van e-waste wordt dan ook steeds vaker onderkend.

  • Elektronisch afval is de snelst groeiende component van de gemeentelijke afvalstroom.
  • De hoeveelheid wereldwijd afgedankte elektronische producten bedraagt jaarlijks 20- 50 miljoen ton.
  • De Europese e-waste stroom groeit ieder jaar met 3 tot 5 %, bijna drie maal sneller dan de groei van de totale afvalstroom (*).

(*) Greenpeace, The e-waste problem , 2013, www.greenpeace.org.